Strategický nákupca pre priamy materiál

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
2 000 - 3 500 €
Práca z domu
Práca iba na pracovisku
Uverejnené
Ref. Č.
12-18-43021
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce
 • vývoj, implementácia a realizácia globálnych stratégií obstarávania na úrovni obchodnej skupiny pre priradenú kategóriu alebo podkategórie priamych materiálov na základe požiadaviek zákazníkov a interných zainteresovaných strán, trhových údajov a trendov, ako aj benchmarkov.
 • vypracovanie, vyjednávanie a finalizácia príslušných dodávateľských zmlúv (napr. rámcových dohôd, dohôd o úrovni služieb, dohôd o zabezpečení kvality, dohôd o vývoji, CAPEX) pre materiály na priamu výrobu, ako sú konektory (kovové, plastové), objemové káble, výkresové diely, mechanické komponenty a elektronické komponenty (PCBA, aktívne prvky, pasíva).
 • priebežná analýza, monitorovanie a optimalizácia nákladov, skupín kategórií, trhu a konkurenčnej situácie, ako aj vykonávanie interných a externých benchmarkov v rámci oblasti zodpovednosti.
 • plánovanie, príprava, realizácia a ukončenie výberových konaní.
 • zber a príprava prognóz dopytu pre plánovanie globálneho dopytu pre priradenú kategóriu a podkategórie.
 • identifikácia a implementácia programov znižovania nákladov s cieľom prispieť k funkcii a cieľom obchodnej skupiny
 • aktívne riadenie rizík v rámci pridelenej kategórie (kategórií).
 • rozširovanie a udržiavanie dodávateľských vzťahov, ako aj zabezpečenie a definovanie vyváženého portfólia dodávateľov.
 • riadenie eskalácií
Požiadavky

Skúsenosti s category managementom a vyjednávaním

Riadenie dodávateľského reťazca

Pochopenie nákladových štruktúr

Plánovanie zdrojov

Technické porozumenie

Zručnosti pri vyjednávaní zmlúv

Analytické myslenie

Orientovaný na riešenie

Odolné voči stresu

Vysoké etické a morálne štandardy

Proaktívny

Orientácia na cieľ a úlohu

Silné komunikačné schopnosti

Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka

Znalosť nemeckého jazyka výhodou

Benefity
 • flexibilný pracovný čas (37,5 hod pracovný týždeň)
 • možnosť rastu
 • nástupný bonus, odmena za odporúčanie, vernostné odmeny po splnení vopred definovaných požiadaviek
 • pravidelné služobné cesty (každý mesiac NSR a raz ročne mimo Európy)
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.