Stavebný technik

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 300 - 1 500 €
Uverejnené
Ref. Č.
1-5-35772
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Na starosti budete mať:

 • Dodržiavanie a uplatňovanie technologických postupov, kontrolných zoznamov a formulárov
 • Spravovanie cien ako podklad pre realizáciu a kalkuláciu
 • Súčinnosť pri príprave kalkulácie a dodatočnej kalkulácie
 • Spravovanie zoznamov subdodávateľov
 • Príprava výkazov výmer a porovnania ponúk
 • Príprava zoznamov potrebného materiálu, zariadení, personálu a subdodávateľov
 • Súčinnosť pri príprave plánu zariadenia staveniska a harmonogramu výstavby
 • Súčinnosť pri príprave prác
 • Dohľad nad dodržiavaním právnych ustanovení
 • Súčinnosť s vedúcim projektu/stavbyvedúcim pri príprave ponúk k dodatkom
 • Technická kontrola faktúr dodávateľov a subdodávateľov
 • Spravovanie reklamácií klientov, dodávateľov a subdodávateľov
 • Spravovanie dodanej výkresovej dokumentácie
 • Kalkulácia výmer
 • Kontrola výkresovej dokumentácie
 • Spolupráca pri spracovaní projektov v digitálnom prostredí (BIM)
Požiadavky

Kandidát by mal mať:

 • Ukončené VŠ vzdelanie stavebného smeru
 • 1 rok praxe po ukončení štúdia alebo počas neho
 • Vedomosti o stavebných materiáloch, stavebných postupoch, podnikovom hospodárstve v oblasti stavebníctva, výpočtovej technike, stavebnom a zmluvnom práve
 • Znalosť cudzieho jazyka výhodou
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.