Špecialista pre antistatiku

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 400 - 2 000 €
Uverejnené
Ref. Č.
3-18-36775
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Zabezpečenie prevencie vplyvu antistatickej energie na výrobky.

Zodpovednosť za procesy, normy, štandardy vytvorené za účelom ochrany výrobkov.

Tvorba, príprava a realizácia potrebných školení v súvislosti s ESD problematikou v súlade so všetkými normami.

Udržiavanie a pravidelná aktualizácia systému riadenej dokumentácie.

Spolupráca s manažérskym tímom.

Vykonávanie pravidelných kontrol a auditov vybavenia a vyhradeného ESD priestoru.

Zúčastňovanie sa na vypracovávaní koncepcie a zavadzaní systému antistatickej ochrany.

Zodpovednosť za vypracovanie plánu a vykonávanie následných pravidelných ESD meraní.

Požiadavky

Znalosť ESD štandardov a noriem vo výrobe elektroniky

Anglický jazyk - aktívne (ústna a písomná forma)

Vzdelanie v oblasti elektroniky, elektrotechniky, automatizačných technológií alebo podobne

3- 5 rokov odbornej praxe

Základné vedomosti o systémoch manažmentu kvality (ISO TS16949)

Schopnosť tímovej spolupráce

Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.