Špecialista kontrolingu

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
2 000 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-7-41247-1
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Zodpovednosť za

 • kalkuláciu štandardných cien hotových výrobkov a polovýrobkov;
 • dennú kontrolu a kalkuláciu chýbajucej štandardnej ceny v prebiehajúcej výrobe;
 • za oceňovanie nakupovaných komponentov v systéme SAP a jeho kontrolu;
 • za mesačnú CO (kontrolingovú) uzávierku s následným vyčíslením aktuálnych strediskových taríf;
 • za tvorbu a aktualizáciu organizačnej štruktúry nákladových stredísk podniku;
 • za prípravu podkladov k prefakturácii réžijných nákladov, preúčtovanie priamych a nepriamych (réžijných) nákladov na strediskách
 • za mesačnú kontrolu nákladov na strediskách a analýzu efektívnosti nákladových stredísk;
 • implementáciu COS metódy pre sledovanie nákladov spoločnosti (fixné, variabilné náklady...);
 • sledovanie ziskovosti po výrobkoch a zákazníkoch;
 • za mesačné zúčtovanie výrobných sprievodiek s výpočtom materiálovej réžie, nedokončenej výroby, výrobných odchýlok - ich zaúčtovanie a následnú analýzu;
 • za sledovanie nákladov na vnútropodnikových zákazkách - za tvorbu a mesačné zúčtovanie investičných, tržbových a ostatných vnútropodnikových zákaziek;
 • cc plánovanie – proces plánovania nákladov a výkonov na nákladových strediskách a výpočet strediskových nákladových sadzieb/taríf;
 • precenenie zásob a tvorbu opravných položiek k zásobám;
 • tvorbu a udržiavanie databázy – účtovných a kalkulačných dát všetkých výrobných materiálov SAP;
 • aplikovanie štandardov a požiadaviek materskej spoločnosti pri stanovení strediskových nákladov a tvorbe cenových ponúk;
 • vypracovanie ad-hoc analýz
Požiadavky
 • Predchádzajúca skúsenosť na podobnej pozícii 3 roky
 • Znalosť anglického jazyka aktívna komunikácia slovom i písmom
 • Aktívny a samostatný prístup k práci, schopnosť stanoviť si priority a určiť vhodné

riešenia

 • Strategické a logické myslenie
Benefity
 • zaujímavé benefity (mesačné prémie + 5 % prémie po skúšobnej dobe; DDP do výšky 3%; stravné lístky/finančný príspevok v hodnote 5,50 EUR ;
 • odmeny pri životných a pracovných jubileách; systémové vzdelávanie;
 • príspevok na dopravu; v prípade plnenia hospodárskeho výsledku - 13. a 14. plat)
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.