Špecialista envirobezpečnosti

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 100 - 1 375 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-18-36149
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Vedenie príslušnej dokumentácie

Odpadové hospodárstvo

Aktívne podieľanie sa na zlepšovaní súčasného stavu environmentálnej politiky spoločnosti

Aktívne hľadanie možných riešení na znižovanie produkcie odpadu spoločnosti

Zlepšovanie procesov separácie vzniknutého odpadu, prípadné zhodnocovanie

Sledovanie legislatívnych požiadaviek environmentálnej politiky vo vzťahu k spoločnosti

Správne nastavenie procesu evidencie vzniknutých procesov

Vypracovanie legislatívou požadovaných hlásení a následná komunikácia s príslušnými úradmi

Úzka spolupráca s interným a externým Technikom BOZP a PO spoločnosti

Aktívne podieľanie sa na zvyšovaní povedomia zamestnancov o environmentálnej politike

spoločnosti

Podpora environmentálnych aktivít a projektov vo firme

Požiadavky

Vyštudovaná enviromentalistika, ekológia

Projektové skúsenosti

Znalosť zákona o odpadoch

Znalosť zákona o vodách

Znalosť zákona o ovzduší

Benefity

Benefity budú komunikované na osobnom pohovore

Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.