Software Asset Manager

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
2 500 - 3 600 €
Uverejnené
Ref. Č.
1-16-35511
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Hľadáme posily do tímu, ktorý je zodpovedný za transformáciu nástrojov a procesov IT organizácie tak, aby zodpovedala štandardom Software Asset Management a Publisher License Compliance, a za konsolidáciu zmluvných, nákupných, inventárnych a užívateľských údajov spoločnosti za účelom servisu, procesov rozhodovania o finančnej správe, správe vecí verejných a kybernetickej bezpečnosti počas riadenia životného cyklu softvéru používaného interne na obchodné účely.

Tím IT Asset Management je jedinečná cross-functional organizácia, v ktorej sa kombinujú technológie a obchodné know-how s cieľom neustále hľadať nové spôsoby, ako zlepšiť fungovanie IT a robiť lepšie rozhodnutia založené na dátach o danej infraštruktúre. Tieto aktivity tiež súvisia s takmer každým aspektom fungovania IT spoločnosti, čo umožňuje členom tímu rozvíjať úplné pochopenie toho, ako jedna z najväčších technologických spoločností funguje zvnútra.

 

Náplň práce:

· Reagovať na žiadosti koncových používateľov, manažérov, vývojárov a členov tímu o konkrétnych údajov z IT Software Asset Management.

· Zúčastňovať sa a viesť interné a externé software compliance audity

· Podpora konsolidácie riadenia softvéru používaného v spoločnosti na obchodné účely

· Pomáhať ostatným tímom a oddeleniam s údajmi, know-how a analýzami týkajúcimi sa softvéru

· Identifikácia príležitostí na úspory pri obnove, licenciách softvéru a službách.

· Analýza zmlúv a vzťahov s cieľom maximalizovať tvorbu hodnoty a náklady na softvérové --licencie, údržbu a ponuky služieb.

· Zhromažďovanie informácií pre tvorbu rozpočtu, dodržiavanie a inventarizáciu softvéru a porovnanie nákladov.

· Zadávanie a udržanie informácií v špecializovaných nástrojoch na riešenie rozpočtu, dodržiavanie a inventarizácie softvéru, zmlúv a nákladov.

· Pomoc pri vývoji interného a externého výkazníctva a integrácie údajov.

· Komunikácia v rámci skupinových stretnutí, prezentácií a štandardnej dokumentácie s koncovými používateľmi, správami, vývojármi, správou dodávateľov a obstarávaním softvéru.

Požiadavky

Požiadavky:

· 5 a viac rokov predchádzajúcich skúseností so SW Asset Management

· Vynikajúce komunikačné schopnosti v angličtine

· Schopnosť interpretácie licenčných podmienok

· Akékoľvek predchádzajúce skúsenosti s nástrojmi IT Asset Management a Discovery Tools (Flexera FNMS, Snow ITAM, Erascent, Aspera, ServiceNOW AMDB, HP Asset Manager / Universal Discovery, SCCM atď.)

· Pokročilé zručnosti v MS Excel, MS Visio

 

Plusom je/sú:

· Osvedčenie IAITAM alebo jeho ekvivalent

· Akékoľvek skúsenosti s prevádzkou IT (dátové centrum, databáza, sieť, správa a podpora aplikácií)

· Backend databázové analytické a vývojové zručnosti (T-SQL)

· Skúsenosti s nástrojmi Business Intelligence (PowerBI, Tableau, Cognos, BOBJ atď.)

Benefity

· Flexibilný pracovný čas

· Možnosť home office po dohode s nadriadeným

· Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom

· Zvýhodnený vstup do fitness centra - priamo v budove zamestnávateľa

Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.