Senior projektový manažér

Lokalita
Sektor
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
2 300 - 2 500 €
Uverejnené
Ref. Č.
12-10-42299
Popis práce
 • definovanie základných parametrov a cieľov projektu,
 • zhodnotenie realizovateľnosti nového projektu,
 • vypracovanie plánu realizácie projektu,
 • návrh organizácie projektu, určenie kľúčových osôb projektového tímu, priradenie úloh členom tímu,
 • návrh rozpočtu projektu a zabezpečenie zdrojov,
 • riadenie projektu,
 • koordinácia činností a členov tímu,
 • zabezpečenie analýz, resp. ich vypracovanie,
 • kontrola termínov a kvality realizovaných prác,
 • návrh nápravných a preventívnych opatrení v rámci projektu,
 • zúčastňuje sa technických a obchodných rokovaní,
 • prezentácia priebežných a konečných výsledkov,
 • komunikácia so zákazníkmi,
 • vypracovávanie dokumentácie
Požiadavky
 • základný prehľad o technológii lisovania a vstrekovania plastov,
 • znalosť čítania strojárskych výkresov,
 • plynulá znalosť AJ slovom aj písmom na úrovni C1,
 • znalosť noriem ISO 9001,ISO 14000, IATF 16949,
 • znalosť metód a nástrojov manažérstva kvality (FMEA, APQP, PPAP, 8D,...),
 • ekonomické znalosti (efektivita, produktivita, náklady a pod.),
 • zmysel pre zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, dôslednosť,
 • schopnosť presadiť plnenie úloh,
 • komunikačné schopnosti,
 • organizačné schopnosti,
 • schopnosť viesť tím,
 • analytické myslenie,
 • komunikácia v anglickom jazyku podmienkou
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search