Riaditeľ hotela

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 800 - 2 000 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-26-35403
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce
 • Zodpovednosť za riadenie celého hotela
 • Organizovanie, koordinovanie a kontrola každodenných činností hotela v súčasných rýchlo sa meniacich podmienkach
 • Nábor, motivácia a riadenie zamestnancov
 • Zodpovednosť za obchodné a finančné výsledky hotela
 • Participácia na rozvoji obchodných aktivít
 • Zodpovednosť za maximálnu spokojnosť klientov hotela
 • Schopnosť reagovať na meniace sa podmienky na trhu, vysoká miera adaptability
 • Dodržiavanie platnej legislatívy, vypracovanie a tvorba interných predpisov
 • Participácia na marketingových a PR aktivitách hotela
 • Pravidelný reporting
Požiadavky
 • Odbornosť a profesionalita v hotelierstve a gastronómii
 • Skúsenosti s riadením, prípadne prevádzkovaním hotela
 • Výborné organizačné a vodcovské schopnosti
 • Strategické a analytické myslenie
 • Obchodný duch
 • Silná prozákaznícká orientácia
 • Reprezentatívnosť a profesionálna komunikácia
Benefity
 • Široký interný program benefitov, tieto budú komunikované počas osobného stretnutia
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.