Projektový špecialista

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 100 - 1 400 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-14-36150
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Participácia na nových projektoch - Master HR, enviro, BOZP

Implementácia technológií

Podpora HR manažérovi

Komunkácia s líniovými manažérmi

Riešenie zadaní

Riadenie systému internej a externej komunikácie

Zabezpečovanie riešenia úloh v požadovaných termínoch a kontrola správnosti

Požiadavky

Vysoká miera adaptability

Autonómia

Skúsenosti s riadením projektov

Benefity

Práca v stabilnej spoločnosti

Aktívna podpora osobného rastu a rozvoja

Príspevok do III. piliera prostredníctvom zvolenej DDS

Zvýhodnená cena za stravovanie s cenou 1€

Príspevok pri pracovných a životných jubileách od 100 € do 300 €

Možnosť žiadať o príspevok z nadácie alebo zo sociálneho fondu na krytie nákladov spojených s mimoriadnymi a negatívnymi životnými udalosťami, živelnými pohromami a pod.

Príspevok za darovanie krvi v hodnote od 50 € do 250 €

Vitamínový balíček spravidla 2 x za rok

Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.