Násypkár

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
3 €
Uverejnené
Ref. Č.
11-18-36315
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce
 • zamestnanec obsluhuje zásobovacie násypníky baliacich strojov
 • kontroluje plný výkon používancýh zásobníkov počas pracovnej zmeny
 • pri výrobe, miešaní zmesí, navažuje komodity podľa receptúy a dávky miešadla, kontroluje dobu miešania zmesi
 • vykonáva vizuálnu kontrolu suroviny pred začatím zásobovania jednodruhovej suroviny alebo zmesi
 • vykonáva skladovacie, odbytové a hygienicko-sanitačné práce počas celodennej pracovnej činnosti
 • je povinný dodržiavať BOZP, PO, Hygienické štandardy
 • vykonáva sanitáciu ošetrovanie a údržbu technologických zariadení, strojov, pracovných pomôcok a náradia
 • vedie evidenciu o priebehu práce a výsledkoch, vrátane kvality výroby
 • po ukončení pracovnej zmeny je povinný skontrolovať prevádzku - stav zariadení, strojov, elektrických zariadení
 • riadi sa pokynmi nadriadeného
Požiadavky
 • Manuálna zručnosť
 • Fyzická zdatnosť
 • Dôslednosť
 • Precíznosť
 • Flexibilita
 • Zodpovednosť
 • Schopnosť dodržiavať dochádzku
 • Pracovné návyky
 • Trpezlivosť
 • Dobrý zdravotný stav
 • Potravinársky preukaz
Benefity
 • Práca na hlavný pracovný pomer
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Moderné výrobné a zásobovacie linky
 • Práca v 2-zmennej prevádzke
 • Voľné víkendy
 • Zabezpečená teplá strava priamo na pracovisku
 • Zákonné príplatky za prácu nadčas, prípadnú víkendovú prácu
 • Možnosť kariérneho rastu
 • Garantované mesačné prémie od 10%
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.