Nákupca- výrobná spoločnosť !

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 300 - 1 600 €
Uverejnené
Ref. Č.
2-18-36328
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Využite príležitosť pracovať v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

 • Zúčastňovať sa na vypracovaní strednodobých a dlhodobých plánov na základe obstarávacích nákladov, očakávaných nákupných požiadaviek a trhových informácií v súlade so stratégiou spoločnosti, ako aj stratégiou nákupu.
 • Spolupráca pri realizácii nákupu v SR a v zahraničí.
 • Spravovať databázu existujúcich dodávateľov, ako aj aktívne vyhľadávať nových dodávateľov, zúčastňovať sa schvaľovania a auditov u dodávateľov.
 • Viesť rokovania s dodávateľmi o cenách a platobných podmienkach, dodacích a zmluvných podmienkach.
 • Objednávať materiál podľa technickej špecifikácie.
 • Riadiť výšku a zloženie skladových zásob s prihliadnutím na zamedzenie vzniku nepotrebných zásob ako aj na zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu.
 • Zapájanie dodávateľov do vývoja nových produktov a do procesov dosiahnutia kvality výrobku.
 • Aktívna spolupráca aj so zahraničnými dodávateľmi, pravidelné vyhodnocovanie spolupráce a rentability.
 • Plánovanie a sledovanie nákladov.
 • Riešenie reklamácií. Zisťovanie potreby priamych výrobných materiálov na základe naplánovaných výrobných príkazov.
 • Kontrola dodacích termínov materiálov.
Požiadavky

Kandidát by mal mať:

 • Skúsenosť na danej pozícii podmienkou
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
 • Skúsenosť s nákupom priameho materiálu
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.