Mzdová účtovníčka

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 100 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-7-36964
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

V oblasti personalistiky :

 • príprava pracovných zmlúv, dohôd, dodatkov, náplne práce
 • komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného

pomeru v súlade so Zákonníkom práce

 • komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov
 • vedenie, aktualizácia a archivácia osobných spisov zamestnancov

V mzdovej oblasti

 • komplexné vedenie mzdovej agendy a výpočet miezd v súlade s platnými právnymi

predpismi a internými smernicami pre spoločnosť

 • spracovanie a kontrola dochádzky zamestnancov, pripravovanie mesačných mzdových

uzávierok a reportov

 • spracovanie dokladov PN a OČR a ich likvidácia
 • spracovanie mesačných výkazov do poisťovní, mesačného prehľadu dane, ročné

hlásenia dane, ELDP, potvrdenia o zdaniteľnej mzde

 • výpočet a výkon exekučných zrážok zo mzdy
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti zamestnancov
 • spracovanie agendy stravných lístkov
 • spracovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov (evidencia žiadostí, posúdenie

nároku, príprava podkladov pre vyplatenie nároku, poradenstvo pre zamestnancov v

danej problematike)

 • komunikácia s úradmi verejnej a štátnej správy – poisťovne (SP, ZP) a pod.
Požiadavky
 • prax v oblasti spracovania miezd a personalistiky minimálne roky
 • vysoká miera samostatnosti
 • skúsenosť s programom HUMAN
 • Excel a Word na pokročilej úrovni
Benefity
 • práca v stabilnej spoločnosti
 • príjemný pracovný kolektív
 • moderne vybavené pracovisko
 • pravidelné vzdelávanie a školenia
 • možnosť navštevovania jazykového kurzu cez pracovnú dobu
 • preplácanie cestovného, 13.plat, elektronické stravné lístky v plnej výške hradené

zamestnávateľom

 • firemné aktivity
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.