Manažér údržby ! Automobilový priemysel !

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
2 000 - 2 800 €
Uverejnené
Ref. Č.
2-26-35125
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Využite príležitosť pracovať v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

Zodpovedá:

 • za chod produkcie a výrobných liniek z pohľadu údržby
 • za hospodárne využitie materiálu, energie, náradia a OOPP
 • za riešenie a vykonávanie údržby na strojoch, zariadeniach a všetkých interných dopravných prostriedkoch okrem služobných vozidiel
 • za koordináciu aktivít na oddelení údržby
 • za dodržiavanie Zákonníka práce
 • za vypracovanie plánu dovoleniek zamestnancov na oddelení
 • za správu projektovej dokumentácie a technickej dokumentácie stavu budov a hál spoločnosti vrátane areálov
 • za výber kvalifikovaných dodávateľských firiem z viacerých pohľadov, ako odbornosti, environmentálnej nezávadnosti, ceny
 • za evidenciu dochádzky zamestnancov oddelenia
 • za vypracovanie plánu dovoleniek zamestnancov oddelenia a jeho včasné reportovanie HR
 • za vypracovanie rozpisov pracovných zmien zamestnancov na oddeleníí
 • dochádzky zamestnancov na oddelení údržby

Vykonáva:

 • preventívne a predpísané kontroly
 • vedenie, koordinovanie, zaškoľovanie a motivovanie podriadených zamestnancov oddelenia údržby
 • aktualizáciu maticu zaškolenia zamestnancov
 • pravidelné hodnotenia zamestnancov
 • reportovanie aktuálneho stavu sledovaných strojov a zariadení
Požiadavky

Uvítame kandidátov, ktorí spĺňajú nasledujúce požiadavky:

 • Skúsenosť na danej pozícií 4 roky
 • Elektrotechnické vzdelanie
 • Znalosť anglického jazyka slovom a písmom
 • §23 elektrotechnika
 • Hydraulika, pneumatika
 • Skúsenosť s riadením tímu zamestnancov
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.