Manažér kybernetickej bezpečnosti

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
2 500 - 3 500 €
Uverejnené
Ref. Č.
1-15-34541
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Hľadáme nového kolegu, ktorý bude podporou pre Cyber Risk Management program. Budete súčasťou organizácie CISO a budete úzko spolupracovať s IT Governance tímom. Daný program je zodpovedný za identifikáciu a hodnotenie tretích strán s vysokou úrovňou vystavenia sa kybernetickému riziku. Vašou úlohou bude analýza a posúdenie noriem a postupov spolu s tretími stranami a zabezpečenie činnosti na zmiernenie rizika.

 

Vo svojej novej úlohe budete spolupracovať so špecializovaným tímom, vybudujete internú sieť s odborníkmi a príjemcami služieb v celej organizácii a budete spolupracovať s ľuďmi z mnohých krajín sveta. Budete vystupovať ako koordinátor medzi príjemcami služieb a hodnotiacim tímom. Jednou z vašich povinností bude hodnotenie tretích strán v oblastiach s osobitnými potrebami alebo v prípadoch, keď správy o bezpečnosti vyžadujú preskúmanie na základe rizika. Získate prehľad o mnohých spoločnostiach a dozviete sa o rôznych prístupoch k riadeniu počítačových rizík.

 

Budete pracovať na vypracovaní akčného plánu na zmiernenie rizika, pričom by ste mali vedieť analyzovať a ohlásiť riziká, očakávania a odporúčania tretím stranám. Tiež vedieť vysvetliť, ako zlepšiť kontrolné prostredie a monitorovať a sledovať ho až do vyriešenia problémov.

 

Víziou tejto pozície pre predovšetkým zvýšiť odolnosť sveta voči rôznym druhom kybernetických rizík.

 

Zodpovedný tím má za úlohu

· dohliadať na správu a riadenie bezpečnosti, rizík a dodržiavanie predpisov,

· definovať a rozvíjať koncepcie kybernetickej bezpečnosti spoločnosti

· vykonávať implementáciu potrebných bezpečnostných kapacít.

Požiadavky

· Skúsenosti s auditom IT, riadením rizika alebo bezpečnostnými činnosťami

· Schopnosť pracovať sám s minimálnym vedením a vybudovať sieť s ďalšími odborníkmi v danej oblasti

· Dobrá znalosť informačnej bezpečnosti na technickej úrovni, ako aj na úrovni riadenia bezpečnosti

· Znalosť štandardov a správ ISO 27'00x / NIST SP 800-53 / ISAE 3000 / SOC 2

· Schopnosť opísať riziká a kontroly súvisiace s IT, priviesť ich do obchodného kontextu a efektívne oznamovať výsledky hodnotenia na všetkých úrovniach organizácie

· Dostatočné znalosti o procesoch a rizikách riadenia / outsourcingu tretích strán

· Certifikácie CISA alebo CISM sú veľkou výhodou

· Bezproblémová angličtina na komunikatívnej úrovni

· Nemčina výhodou

Benefity
  • Garantovaný 13. plat na základe výkonu spoločnosti
  • Home office v neobmedzenej miere
  • 5 dni dovolenky navyše
  • 6x sick day do roka
  • Flexibilný pracovný čas (medzi 6:00-22:00)
  • Eco Benefit: preplácanie eco spotrebičov/produktov do výšky 3 600 €
  • Príspevok na dopravu
  • Hradené gastrolístky aj za dni dovolenky
  • Zmluva na dobu neurčitú
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.