MAJSTER VÝROBY

Lokalita
Sektor
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
850 - 1 000 €
Uverejnené
Ref. Č.
3-10-36080
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

o vedie a riadi tím zamestnancov patriacich k výrobnej linke, za ktorú zodpovedá

o školí a motivuje tím podriadených zamestnancov tak, aby bola dosiahnutá osobná produktivita ako i produktivita za linku

o zodpovedá za zaučenie novoprijatých zamestnancov a preškoľuje existujúcich zamestnancov

o zodpovedá za pravidelné hodnotenie svojich podriadených

o sprostredkováva komunikáciu medzi manažmentom a operátormi

o sleduje objem produkcie linky za každú hodinu, zaznamenáva a analyzuje prestoje

o zodpovedá za zvýšenie efektivity výroby a inicializuje projekty na jej zvýšenie

o zodpovedá za kvalitu výroby na zverenej linke, náhodne kontroluje parametre výrobkov v súlade so systémom kvality zavedeným v spoločnosti

o okamžite hlási všetky materiálové nezhody vedúcemu výroby a má právomoc zastaviť výrobnú linku až do vyriešenia problému

o schvaľuje balenie ako i výrobné nálepky a certifikáty vzťahujúce sa k vyrábanej objednávke

o zodpovedá za výrobu a balenie výrobkov podľa výrobných manuálov, štatisticky kontroluje balenie jednotlivých výrobkov

o zodpovedá za čisté a bezpečné pracovné prostredie v súlade s 5S

o implementuje LEAN výrobné praktiky na zverenej linke

o vyšetruje a hlási všetky pracovné úrazy a nehody, ktoré sa stali na jemu zverenej linke

o zodpovedá za dodržiavanie platných noriem ochrany životného prostredia a BOZP na linke

Práca je na väčšinou na 2 zmeny.

Požiadavky
  • SŠ/VŠ technické zameranie (strojárske apod.)
  • Prax min.1 rok vo výrobnej spoločnosti vo vedúcej pozícii
  • MS Office (Word, Excel)
  • AJ výhoda (nie podmienka)
  • Precíznosť
Benefity
  • Zázemie medzinárodnej spoločnosti
  • Možnosť profesijného rastu
  • Mesačné odmeny v závislosti od výsledkov/ plnenia plánu
  • Príspevok na dopravu
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.