Majster prevádzky

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 060 - 1 400 €
Uverejnené
Ref. Č.
1-5-35781
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Vašimi úlohami budú:

  • Koordinovať zamestnancov a dodávateľov na prevádzke a expedícii v súlade s technologickými predpismi, pracovnými postupmi, príslušnou legislatívou, internými predpismi, pokynmi nadriadeného a v súlade so zásadami bezpečnej práce s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň množstva a kvality výroby kameniva v zmysle plánu.
  • Riadiť obsluhu strojného zariadenia súvisiace s nakládkou a vykládkou materiálu (vrátane pravidelnej kontroly) v súlade s technologickými predpismi, pracovnými postupmi, príslušnou legislatívou, internými predpismi a v súlade so zásadami bezpečnej práce s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň množstva a kvality výroby kameniva v zmysle rozpočtu.
  • Kontrolovať vstupné a výstupné materiály z hľadiska ich množstva a kvality a realizovať menšiu údržbu a opravy technologického zariadenia s cieľom zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod prevádzky.
  • V oblasti kontroly kvality vykonávať odbery vzoriek materiálu v rámci výrobno-kontrolných skúšok v súlade s príslušnými smernicami a pokynmi vedúceho. Zdokonaľovať a prinášať návrhy pri zdokonaľovaní činnosti prevádzky a existujúcich systémov príp. vykonávanie ďalších pomocných prác súvisiacich so zabezpečením výroby kameniva pri dodržaní všetkých zákonných ustanovení podľa pokynov nadriadeného (napr. vedenie požadovanej dokumentácie, vedenie denníka, udržiavanie poriadku a čistoty na prevádzke a pod.).
  • Plánovanie a realizácia údržby a opráv všetkých technických zariadení, objednávanie náhradných dielov.
Požiadavky

Kandidát by mal mať:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • 3 roky praxe na obdobnej pozícii
  • Skúška pre BOZP pre zmenového technika
  • Strojnícky preukaz – báger / nakladač (stavebné stroje sk. 2, 5, 9)
  • Oprávnenia k obsluhe elektrických zariadení – výhodou
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.