Kontrolór výrobných nákladov / Kalkulant !

Lokalita
Sektor
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 450 - 1 740 €
Uverejnené
Ref. Č.
2-10-36965
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Staňte sa aj Vy súčasťou úspešného tímu nášho klienta, medzinárodnej spoločnosti.

 • V spolupráci s výrobnými inžiniermi pripravuje modely nákladových cien a zaisťuje, aby odrážali skutočnú špecifikáciu výroby a úrovne nákladov.
 • Pripraví analýzu po výpočte (kontroluje odhadované náklady oproti skutočným nákladom) s cieľom identifikovať hlavné dôvody odchýlok.
 • Podieľajte sa na vývoji nástrojov BI navrhnutých tak, aby boli konkrétnym výrobkom a výrobným zákazkám priradené správne náklady.
 • Komunikuje s výrobnými inžiniermi, vedúcimi výrobného tímu a oddelením nákupu, aby ich informovali o hlavných zistených odchýlkach a aby do modelov nákladov premietli dopady plánovaných zmien v získavaní zdrojov alebo výrobnom procese.
 • Rozumie kľúčovým faktorom nákladov a je schopný vyhodnotiť vplyv zmien na ceny nákladov
 • Dokáže spracovať a analyzovať veľké množiny údajov pomocou programov MS Excel a PBI.
 • Mať silné analytické myslenie a dobré komunikačné schopnosti.
 • Navrhuje zlepšenia v oblasti predbežného výpočtu a hodnotenia ceny nákladov.
Požiadavky

Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria:

 • Ukončené VŠ vzdelanie technického smeru
 • Skúsenosť s prípravou cenových ponúk, tvorbou kalkulácií - PODMIENKOU
 • Znalosť výrobných procesov ( zváranie, laser, pieskovanie, ... )
 • Znalosť anglického jazyka B2
Benefity
 • 13ty plat
 • príspevok na dochádzanie
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.