HR špecialista pre výrobnú spoločnosť

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 300 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-14-35999
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce
 • Príprava a administrácia pracovno-právnych dokumentov vznik, zmena, zánik pracovného pomeru (prihlášky, odhlášky, zmeny)
 • Komunikácia s úradom práce , agenda cudzincov
 • Administrátor dochádzky, tvorba pracovných kalendárov, školenia užívateľov dochádzky (dochádzka AG zamestnancov) , podpora pri mzdovej uzávierke
 • Vyhodnocovanie absentizmu a realizácia krokov na jeho zníženie, analýza neprítomností
 • Príprava špeciálnych výkazov, zhromažďovanie, sumarizácia a analýza údajov
 • Príprava podkladov pre účtovanie miezd (darčekové poukážky, bonusy za výsledky, ročný bonus, podklady na zrážky zo mzdy )
 • Príprava, koordinácia, administrácia odborných školení, ich vyhodnocovanie po 6 mesiacoch, vyhodnocovanie efektivity, tvorba a vyhodnocovanie plánu školení za celú spoločnosť, kontrola nákladov a fakturácie
 • Sledovanie určených indikátorov, ich aktualizácia v internom systéme, návrhy na zlepšenia, aktualizácia organizačných schém a matíc (zaškolenosť, zastupiteľnosť, kompetencie.......)
 • Príprava, distribúcia, vyhodnocovanie ročných osobných pohovorov
 • Práca v personálno-mzdovom a dochádzkovom systéme
 • Dodržiavanie pracovno-právnej legislatívy a ostatných súvisiacich predpisov a implementovanie ich zmien do prax
Požiadavky
 • skúsenosti na podobnej pozícii
 • znalosť zákonníka práce
 • ovládanie mzdového systému
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.