Hlavný účtovník

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 400 €
Uverejnené
Ref. Č.
11-7-36488
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce
 • Zodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva v spoločnosti v zmysle platných účtovných a daňových zákonov
 • Vedenie a organizácia činnosti účtovníckych tímov
 • Sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch
 • Kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo
 • Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke

finančného účtovníctva

 • Inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku
 • Vedenie skladového, mzdového a majetkového účtovníctva
 • Príprava štatistických výkazov a podkladov pre potreby auditu a daňového poradenstva
 • Spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy
 • Vypracovávanie daňových priznaní a vyhotovovanie hlásení o DPH, Dane z motorových vozidiel
 • Vypracovávanie finančných plánov, analýz a správ podľa požiadaviek vedenia

spoločnosti

 • Zodpovednosť za mesačné, štvrťročné a ročné uzávierkové práce
 • Vypracovanie reportov pre vedenie spoločnosti
 • Zabezpečovanie každodenných pracovných aktivít týkajúcich sa účtovníctva
 • Kontrola platobnej disciplíny odberateľov, prípadne urgovanie oneskorených úhrad
 • Kontrola a spracovanie dodávateľských faktúr, dobropisov, odberateľských faktúr
 • Práca s bankovými výpismi, párovanie platieb
 • Účtovanie interných dokladov
Požiadavky
 • stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 • vysokoškolské vzdelanie ekoniomického smeru
 • prax na obdobnej pozícii minimálne 4 roky - Podmienka
 • podvojné účtvoníctvo - pokročilý
 • SAP - základy
 • anglický jazyk - B2

Osobnostné predpoklady:

 • Zodpovednosť
 • Samostatnosť
 • Schopnosť analyzovať a riešiť problémy
 • Schopnosť učiť sa nové veci
 • Organizačné zručnosti
 • Zvládnutý Time managment
 • Odolnosť voči stresu
 • Inovatívny prínos
 • Prirodzená autorita
Benefity
 • práca na hlavný pracovný pomer priamo v internom stave pre nášho významného klienta
 • flexibilný pracovný čas
 • príspevok do DDS - III. pilier
 • vianočný bonus
 • koncoročný dochádzkový bonus
 • príspevok na ubytovanie
 • jazykové kurzy hradené zamestnávateľom
 • stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti
 • stravné lístky
 • príjemné pracovné prostredie
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.