Facility Manager

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 700 - 2 200 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-5-34442
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Pozíciu obsadzujeme pre významnú strojársku spoločnosť. Vašou úlohou bude:

 • komplexné riadenie a zabezpečovanie investičných činností spoločnosti
 • zabezpečovanie správy a údržby budov, riešení havarijných stavov a opráv na nehnuteľnom majetku
 • príprava podkladov pre investičné projekty
 • rozpočtovanie bežných a kapitálových výdavkov v rozsahu agendy investičných činností a správy majetku, sledovanie čerpania, vyhodnocovanie nákladov
 • zodpovednosť za evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, za vstupy do účtovníctva ( odpisy, zhodnocovanie majetku, výsledky inventarizácií, ...)
 • vypracovávanie tendrov, vyhľadávanie potenciálnych dodávateľov
 • vedenie rokovaní s dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok
 • zabezpečovanie dodávok materiálov a služieb pre spoločnosť- vlastným alebo dodávateľským spôsobom
 • riadenie agend vnútornej správy spoločnosti ( skladové hospodárstvo, požiarna ochrana, autodoprava, strážna služba, registratúrny systém, ...)
 • kontrola dodávky všetkých typov energií
 • zodpovednosť za optimálne nastavenie spotreby všetkých typov energií
 • zodpovednosť za správne nastavenie a funkciu systémov MaR v budovách
 • tvorba a udržiavanie príslušnej dokumentácie a procesov
 • vypracovanie ročného plánu údržby pre technológie a infraštruktúru
 • tvorba plánu kontrol a revízií, údržby a skúšok technologického zariadenia budov
Požiadavky
 • prax na podobnej pozícii aspoň 3 roky
 • prehľad v príslušnej legislatíve
 • anglický jazyk min. úroveň B1
 • vodičský preukaz sk. B - aktívny vodič/ občasné cestovanie v rámci Slovenska
 • zodpovedný prístup k práci
 • manažérsky pohľad a koncepčné myslenie
 • iniciatíva a praktické myslenie
 • časová flexibilita
Benefity
 • benefity komunikované na osobnom pohovore
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.