Energetik

Sektor
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 500 - 1 900 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-9-34279
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Pozíciu obsadzujeme pre významnú strojársku spoločnosť. Náplň práce:

 • spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických NN zariadení
 • revízny technik elektrických zariadení, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrických zariadení
 • zodpovednosť za denné a mesačné hlásenie na SEPS a ISOM OKTE
 • zabezpečenie odpočtu fakturačných meradiel a spracovanie dát z elektromerov
 • návrh opatrení na zníženie energetických strát na rozvodoch a zlepšenie kvality dodávky
 • predkladanie podkladov k fakturácií odberu elektriny koncových odberateľov elektrickej energie
 • zodpovedný zástupca za odborné vykonávanie povolenej činnosti - výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
 • zodpovedný zástupca za odborné vykonávanie povolenej činnosti v energetike - výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a zabezpečenie bezpečnej dodávky plynu, revízny technik
Požiadavky
 • Vzdelanie elektrotechnického smeru výhodou
 • Osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. - $23 na VN zariadenia
 • Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa $ 4 ods. 1 písmeno a) b) a c) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • Revízny technik plynových a tlakových zariadení
 • Znalosť prác s portálmi dodávateľov energie
 • Microsoft Excel, Power Point, Word - pokročilý
 • IS Navision - výhodou
Benefity
 • výška platu môže byť po dohode s uchádzačom na pohovore zvýšená podľa kvalít a dĺžky praxe uchádzača
 • 30 % varibilná zložka k základnej mzde
 • ostatné benefity komunikované na osobnom pohovore
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.