C# Architect for Identity Management

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
3 000 - 5 000 €
Uverejnené
Ref. Č.
1-16-36063
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Na akých projektoch budete pracovať?

 

· Špecifikácia, návrh a implementácia distribuovaných bezpečnostných systémov

· Odporúčanie riešení na zlepšenie nových a existujúcich bezpečnostných systémov

· Modelovanie nákladov/prínosov a vytváranie obchodných prípadov pre migráciu

· Vytváranie technických špecifikácií produktov a návrhových dokumentov na vysokej úrovni · Poskytovanie vývojových tímov s architektonickými plánmi, ktoré treba nasledovať

· Zdieľanie obchodných a technických poznatkov so širšou organizáciou

· Dôverné a profesionálne prezentovanie a obhajoba odporúčaného riešenia, prístupu, časového harmonogramu

· Identifikácia príležitostí pre rôzne alebo nové technológie a vyhodnotenie najlepších postupov

· Byť v obraze s novými technológiami a určiť, ako ich začleniť do budúcich schopností platformy

· Budovanie silných vzťahov s členmi cross-funkčného tímu a biznis stakeholdermi

· Spolupráca naprieč technologickými, UX a produktovými organizáciami

Požiadavky

Koho hľadáme?

· 6 a viac rokov skúseností v oblasti softvérového vývoja, z toho časť v role v Security alebo Identity Management Architecture oblasti

· preukázateľná schopnosť strategicky uvažovať o obchodných, produktových a technických výzvach

· Praktické skúsenosti s .NET a C#

· skúsenosti s architektúrami Distributed Security and Identity Management Architecture

· skúsenosti so štandardmi IAM a protokolmi ako OAuth 2, OpenID, SAML, LDAP

· Skúsenosti s Identity Server 4 a Microsoft Identity Platform

· Skúsenosti s Azure AD a Cloud Identity Management

· Osvedčené skúsenosti s AWS a integráciou do cloudu

· Pochopenie dizajnu API vrátane versioning, isolation a micro-service

· Skúsenosti s vývojom rozhraní REST API

´· Skúsenosti s návrhom a dokumentáciou interných a externých (komerčných) API (napr. Apiary, Swagger)

· Skúsenosti s životným cyklom vývoja softvéru (SDLC) a agilnými/iteračnými metodikami

Benefity

· Jednorázový bonus vo výške jedného platu vyplatený po skúšobnej dobe

· Ročný bonus v závislosti od seniority (9-12% z hrubej ročnej mzdy)

· Home office 2 dni v týždni

· Flexibilná pracovná doba

· 3x sickday na rok

· Referral program

· Akciový program spoločnosti

Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.