Agile Coach

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 900 - 2 700 €
Uverejnené
Ref. Č.
1-16-36072
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Hľadáme Agile Coacha v kombinácii s Program Quality Manager-om (PQM) pre tímy zamerané na vývoj inteligentných riešení.

PQM bude pôsobiť ako doménový expert v agilných témach a bude poskytovať feeback všetkým relevantným a zainteresovaným stranám. Súčasťou je podpora kultúry neustáleho zlepšovania ako súčasť Inspect & Adapt.

Čo Vás ďalej čaká?

· Sprevádzanie viacerýchi agilnýchi tímov a podpora ich agilnej journey

  • práca s cross-funkčnými, distribuovanými tímami s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň agility a podnecovať prijatie osvedčených postupov agilných princípov

· Koučovanie tímov prostredníctvom agile cermónií zahrňajúce: plánovanie iterácií, denné stand ups, backlog refinement, demo, retrospektívy a plánovania PI - prechod zodpovednosti k tímu v priebehu času

· Podpora riadenia technológií, behavior change management, inovácie a definovanie nových spôsobov práce pre externé a interné tímy

· Manažovanie očakávaní stakeholder, aby ste dopomohli inováciám a zabezpečili dosiahnutie strednodobých a dlhodobých strategických cieľov organizácie

Požiadavky

· Predchádzajúca skúsenosť ako Agile Coach

· Tímový hráč, so skvelými komunikačnými zručnosťami a schopnsťou ovplyvňovať činnosti pri riešení problémov

· Anglický Jazyk C1

Benefity

· 6-9 dní pracovného voľna nad rámec

· 3 dni sick days

· flexibilná pracovná doba

· tréningový a rozvojový program

· referral employee program (bonus za odporúčanie nového zamestnanca až do výšky 2000 eur)

· doplatok ušlej mzdy pri PN a OČR

· Doplnkové dôchodkové sporenie

· Cafeteria - program benefitov

Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.