pripája sa...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9ncmfmdg9ulxjly3j1axrtzw50l2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Prehľad o vývoji platov - CEE Salary Guide 2015

Prehľad o vývoji platov - CEE Salary Guide 2015

12. Novembra 2015 sme zverejnili výsledky štúdie CEE Salary Guide 2015, ktorá mapuje vývoj platov v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku. Výsledný prehľad, ktorý porovnáva mzdy v kľúčových odvetviach (IT a telekomunikáce; Výroba a strojárstvo; Stavebný priemysel; Bankovníctvo a finančné služby; Predaj, obchod a marketing; Ľudské zdroje, administratíva a právo, Centrá zdieľaných služieb ), ukazuje na pozitívne trendy a rast, týkajúci sa či už pracovných pozícií alebo mzdových ukazovateľov. Vo všetkých mapovaných krajinách rastie odmeňovanie zamestancov v kľúčových odvetviach trhu.

Štúdiu poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Form ID:1839