pripája sa...

NASTAVOVAČ VSTREKOLISOV

Lokalita Trenčianský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované takmer 2 rokmi
Kontakt Marciňová Jana
Ref. Č. 23563

Popis Práce

Náš klient, úspešná nadnárodná spoločnosť hľadá vhodného kandidáta na pozíciu NASTAVOVAČ VSTREKOLISOV, ktorého náplňou práce bude:

 • zodpovednosť za plnenie výrobných plánov a plynulého chodu výroby z hľadiska kvality a požadovaného množstva
 • nastavovať parametre vstrekovacích lisov a nástrojov, úprava parametrov v schválenom rozsahu v priebehu procesu za účelom zachovania kvality
 • zabezpečovať prípravy vstrek. nástrojov pre inštaláciu do vstrekolisu (čistenie, konzervácia)
 • montáž a demontáž vstrekovacích nástrojov vo vstrekolise, spustenie výroby na vstrekolisoch
 • operatívne odstraňovanie porúch a nedostatkov v procese vstrekovania
 • zodpovednosť za technický stav strojov, nástrojov a periférnych zariadení
 • vykonávať údržbu strojov a ich častí podľa plánu údržby
 • zaškoľovanie operátorov výroby
 • vykonávať medzioperačné kontroly výroby, obsluha meracích zariadení
 • zodpovednosť za údržbu stanovenej výrobnej a kontrolnej dokumentácie
 • testovať nové prípravky a nástroje
 • kontrolovať a odpisovať chybné diely a komponenty
 • kontrola uvoľneného dielu a manipulácia a uskladnenie posledného dielu z objednávky vrátane komponentov
 • výroba vzorových dielov
 • vynášať odpad/zmätky
 • viesť podorobnú dokumentáciu k nástroju (počet zdvihov, poruchy, potreby údržby)
 • dodržiavať predpísané prevádzkové a technologické postupy stanovené pre výkon danej činnosti, dbať na dodržiavanie poriadku, bezpečnostných a požiarnych predpisov na pracovisku podľa príslušnej inštrukcie
 • plniť ďalšie špecifické povinnosti súvisiace s výkonom práce

Požiadavky

Úspešný kandidát by mal spĺňať tieto požiadavky:
 • odborná prax min. 2 roky v obsluhe a nastavovaní parametrov vstrekolisov
 • technické myslenie, schopnosť čítať technickú dokumentáciu
 • samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, tímová práca, organizačné a komunikačné schopnosti

Benefity

 • zázemie modernej nadnárodnej spoločnosti,
 • finančné benefity (13. plat, ročný bonus podľa stanovených splnených cieľov)

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/ponuka-prace/engineering/

Engineering | Strojárstvo | Inžinier | Programátor | Technik | Technológ | Údržba | Obrábanie | Proces | Výroba | Nástroje | Tool-maker