pripája sa...

NASTAVOVAČ VSTREKOLISOV

Lokalita Trenčianský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované viac ako rokom
Kontakt Marciňová Jana
Ref. Č. 23563

Popis Práce

Náš klient, úspešná nadnárodná spoločnosť hľadá vhodného kandidáta na pozíciu NASTAVOVAČ VSTREKOLISOV, ktorého náplňou práce bude:

 • zodpovednosť za plnenie výrobných plánov a plynulého chodu výroby z hľadiska kvality a požadovaného množstva
 • nastavovať parametre vstrekovacích lisov a nástrojov, úprava parametrov v schválenom rozsahu v priebehu procesu za účelom zachovania kvality
 • zabezpečovať prípravy vstrek. nástrojov pre inštaláciu do vstrekolisu (čistenie, konzervácia)
 • montáž a demontáž vstrekovacích nástrojov vo vstrekolise, spustenie výroby na vstrekolisoch
 • operatívne odstraňovanie porúch a nedostatkov v procese vstrekovania
 • zodpovednosť za technický stav strojov, nástrojov a periférnych zariadení
 • vykonávať údržbu strojov a ich častí podľa plánu údržby
 • zaškoľovanie operátorov výroby
 • vykonávať medzioperačné kontroly výroby, obsluha meracích zariadení
 • zodpovednosť za údržbu stanovenej výrobnej a kontrolnej dokumentácie
 • testovať nové prípravky a nástroje
 • kontrolovať a odpisovať chybné diely a komponenty
 • kontrola uvoľneného dielu a manipulácia a uskladnenie posledného dielu z objednávky vrátane komponentov
 • výroba vzorových dielov
 • vynášať odpad/zmätky
 • viesť podorobnú dokumentáciu k nástroju (počet zdvihov, poruchy, potreby údržby)
 • dodržiavať predpísané prevádzkové a technologické postupy stanovené pre výkon danej činnosti, dbať na dodržiavanie poriadku, bezpečnostných a požiarnych predpisov na pracovisku podľa príslušnej inštrukcie
 • plniť ďalšie špecifické povinnosti súvisiace s výkonom práce

Požiadavky

Úspešný kandidát by mal spĺňať tieto požiadavky:
 • odborná prax min. 2 roky v obsluhe a nastavovaní parametrov vstrekolisov
 • technické myslenie, schopnosť čítať technickú dokumentáciu
 • samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, tímová práca, organizačné a komunikačné schopnosti

Benefity

 • zázemie modernej nadnárodnej spoločnosti,
 • finančné benefity (13. plat, ročný bonus podľa stanovených splnených cieľov)

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/ponuka-prace/engineering/

Engineering | Strojárstvo | Inžinier | Programátor | Technik | Technológ | Údržba | Obrábanie | Proces | Výroba | Nástroje | Tool-maker