pripája sa...

W1siziisijiwmtyvmdqvmjavmtmvndgvmjuvndcvrm90b19maw5hbf9hcmfmdg9uxziwmdb4ndiwx3b4xzqxlmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimjawmhgyntqjil1d

Zásady používania cookies

Zásady používania cookies

  1. Webová stránka (stránky) na zlepšenie užívateľského dojmu používa cookies tým, že ich aktivuje, aby užívateľovi pripomenuli jeho individuálne nastavenia a preferencie.
  2. Cookie je jednoduchý textový súbor (spravidla len pár kB), ktorý sa ukladá na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení cez Webovú stránku (stránky) a len Webová stránka (stránky) dokáže vyhľadať alebo prečítať obsah takého cookie. V podstate všetky webové stránky používajú cookies a tieto súbory nie sú škodlivé pre váš systém používateľa.
  3. Každé cookie je jedinečné pre váš webový prehliadač. Obsahuje niektoré informácie, ako napríklad jedinečná hodnota identifikácie, názov stránky, niektoré čísla a číslovky. Cookies vytvárajú rýchlejšiu a ľahšiu interakciu medzi vami a Webovou stránkou (stránkami).
  4. Existujú dva typu cookies – dočasné cookies a trvalé cookies.
  5. Dočasné cookies sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte Webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.
  6. Trvalé cookies zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte Webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.
  7. Bežne je možné cookies vypnúť zmenou nastavenia svojho prehliadača. Ak sa rozhodnete cookies vypnúť, stratíte funkcie a funkčnosť Webovej stránky (stránok). Napríklad, nebudete mať možnosť udržať nastavenie jazyka alebo nebudete schopní označiť ponuku zamestnania ako svoju „uprednostnenú“.
  8. Ak má váš prehliadač v nastaveniach zapnuté cookies, potvrdzujete tým váš súhlas s používaním štandardných cookies na Webovej stránke (stránkach).
  9. Webová stránka (stránky) používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej ako „Google“) na účely sledovania používania webovej stránky a analýzu. Informácie vytvárané týmito cookies sa prenášajú do spoločnosti Google, ktorá ich používa na analýzu používania webovej stránky a poskytovanie ďalších služieb v nadväznosti na webovú stránku a internetové aktivity. Spoločnosť Google môže zdieľať tieto informácie s tretími stranami, ak to vyžadujú právne predpisy alebo kde takéto strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať IP adresu používateľa so žiadnymi inými dátami uloženými spoločnosťou Google.
  10. Kliknutím na odkazy vrátane reklamných prúžkov alebo kanálov RSS sa môžete dostať na inú webovú stránku, ktorej zásady ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od Zásad ochrany osobných údajov Spoločností. Spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť za externú Webovú stránku (stránky), odkazy, reklamy, kanály RSS alebo informácie poskytované alebo zhromažďované externými stranami a vy sa zriekate všetkých nárokov proti Spoločnosti v dôsledku straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktorú môžete utrpieť pokiaľ ide o rovnaký dôvod.