Application Support - TEAM LEADER

This job offer is no longer available. Take a look at the offers you can continue to choose from.
Location
Contract Type
Full-time
Salary
2 300 - 3 000 €
Published
Reference
1-16-36031
This position is archived.
This position is archived.
Job description

Obzeráme sa po skúsenom Team Leadovi, ktorý bude mozgom tímu aplikačných supporťákov.

Čo môžeš očakávať od tejto role:

· Zabezpčenie toho, aby boli všetky production ncidenty vyriešené v rámci SLA

· Monitorovanie všetkých aplikácií a obchodných procesov

· Pravidelné reportovanie o incidentoch, problémoch a SLA

· Riešenie technické problémov, analyzovanie incidentov, priraďovanie priorít a eskalácia problémov podľa potreby

· Rišenie problémov na L3 v nadväznosti na znižovanie počtu incidentov

· Zabezpečíš aby bolo pracovné nasadenie v rámci tímu primerane rozložené

· Tímový mentoring pre zvýšenie efektivity práce

Requirements

· 3 roky skúseností s Incident a problem manažmentom

· Chápenaie životného cyklu IT vývoja a agilnej metodológie

· Skúsenosti so supportom bankových aplikácií a core bankových systémov

· Vedenie tímu support inžinierov

· Silná znalosť SQL a JIRA je veľmi vítaná

· Anglický jazyk - FLUENT

Benefits

· Motivačné odmeny (možnosť získať 20% bonus štvrťročne)

· Flexibilný pracovný čas

· Home office

· Game nights

· Profesijný rast

· Účasť na vzdelávacích kurzoch, konferenciách a tréningových dňoch

Other notes
For more related job opportunities visit https://www.grafton.sk/en/job-search
This position is archived.
This position is archived.