pripája sa...

W1siziisijiwmtyvmdqvmjavmtmvndgvndivmjc1l0zvdg9fzmluywxfr3jhznrvbl8ymdawedqymf9wef80my5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmdb4mju0iyjdxq

Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

​SÚHLAS
Súhlasím, aby moje osobné údaje boli zaznamenané v databáze spoločnosti Grafton Slovakia s. r. o. (ďalej ako „Spoločnosť“), s úradným sídlom Obchodná 2, 81101 Bratislava, a spracované Spoločnosťou a jej pobočkami (spolu ako „Spoločnosti“) na účely poskytnutia služieb v oblasti náboru zamestnancov ako sú uvedené v zakladacích listinách Spoločnosti v súlade so zákonom “Ochrana osobných údajov č. 122/2013 Z. z.” o ochrane osobných údajov. Potvrdzujem, že moje osobné údaje sú zverejnené dobrovoľne a som oprávnený mať k nim kedykoľvek prístup, meniť ich a dopĺňať. Ďalej súhlasím, že Spoločnosť smie spracovať moje osobné údaje na marketingové a štatistické účely.
Prečítal som si a akceptujem Úvodné ustanovenia použitia, Zásady spracovania osobných údajov a súhlasím s prevzatím informácií od Spoločností.

 1. Spoločnosti sú povinné zabezpečiť, aby ochrana osobných údajov bola plne udržiavaná a musia sa postarať, ako najlepšie vedia, aby zozbierané osobné údaje od záujemcov boli odborne spravované v plnom súlade so „zákonom č. 122/2013 Z. z. Ochrana osobných údajov“. Na dosiahnutie tohto cieľa, Spoločnosti udržiavajú Zásady ochrany osobných údajov ako je uvedené podrobne v tejto časti dokumentu.
 2. Zásady ochrany osobných údajov, ako súčasť zmluvných podmienok, vytvárajú základňu, na ktorej sa vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli, spracovávajú a udržiavajú. Predložením údajov Spoločnosti, záujemcovia poskytujú svoj súhlas, aby sa ich osobné údaje spracovávali týmto spôsobom a v súlade s platnou legislatívou.
 3. Osobné údaje sa zbierajú za účelom uľahčenia efektívneho procesu náboru zamestnancov pre uchádzačov a klientov, pomáhajú vyhodnotiť vaše zručnosti, skúsenosti, kvalifikácie a vhodnosť pre súčasné a budúce voľné pozície, ktoré by vás mohli zaujímať.
 4. Spoločnosť môže spracovávať a používať vaše osobné údaje, aby vás mohla kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inými prostriedkami komunikácie a informovať vás o vhodných pracovných príležitostiach alebo vám poskytnúť ďalšie marketingové informácie. Ak si neželáte dostávať priame marketingové informácie, kontaktujte láskavo Spoločnosť e-mailom na nasledujúcej adrese: info@grafton.sk.
 5. Keby sa podarilo úspešne umiestniť uchádzača u klienta, uchádzač súhlasí, že klient smie poskytnúť Spoločnosti alebo Spoločnostiam, podľa potreby, údaje o zárobku uchádzača na výpočet splatného poplatku za poskytnutú službu.
 6. Osobné údaje uchádzača je možné zdieľať so zamestnancami a/alebo s klientmi Spoločnosti v iných krajinách, či už vnútri alebo mimo Európskej únie. Vo všetkých situáciách Spoločnosť musí zabezpečiť, aby osobné údaje uchádzača boli plne chránené v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.
 7. V prípade nákupu alebo predaja podniku alebo majetku, Spoločnosť môže vyzradiť vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré sú budúcimi kupujúcimi alebo predávajúcimi takýchto podnikov alebo majetku. Ak je predaná Spoločnosť alebo jej majetok tretej strane, osobné údaje budú presunuté ako súčasť prevodu majetku. Spoločnosť však musí zabezpečiť ako najlepšie vie, aby ochrana osobných údajov bola priebežne udržaná.
 8. Keby bola Spoločnosť požiadaná úradmi v ktorejkoľvek krajine, kde sú takéto požiadavky v súlade s platnou legislatívou alebo iným právnym procesom, osobné údaje sa môžu týmto úradom poskytnúť.
 9. Uchádzač:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       by mal informovať Spoločnosť o každej zmene osobných údajov.                                                                                                                                                                                                                             je oprávnený prevziať kedykoľvek aktualizáciu stavu alebo obsahu svojich osobných údajov.                                                                                                                                                                               je oprávnený žiadať kedykoľvek Spoločnosť, aby zmazala jeho alebo jej osobné údaje.
 10. Na prevzatie aktualizácie alebo na žiadosť, aby boli zmazané osobné údaje, uchádzač by mal kontaktovať Spoločnosť e-mailom na adrese: info@grafton.sk.
 11. Spoločnosť smie uchádzačov zmluvne zaviazať a žiadať od nich aktualizácie osobných údajov.
 12. Osobné údaje sa ukladajú v bezpečných serveroch, ktoré, buď patria Spoločnosti, alebo zmluvnému poskytovateľovi internetových služieb, ako tretej strane.
 13. V prípade predaja, fúzie alebo skončenia, Spoločnosť si vyhradzuje právo presunúť informácie vrátane osobných údajov tretej strane, za predpokladu, že takáto tretia strana sa zaviaže dodržiavať v plnom rozsahu Zásady ochrany osobných údajov a zabezpečiť, aby osobné údaje boli udržiavané v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
 14. Tieto Zásady ochrany osobných údajov je možné čas od času aktualizovať.