Peter Oravec
Finance Manager Slovakia
info@grafton.sk

Peter je finančný manažér spoločnosti Grafton Slovakia. Má za sebou 15 ročnú kariéru najmä v oblasti controllingu, reportingu a continuous improvementu, alebo Lean managementu. Má skúsenosti zo súkromného aj štátneho sektora. Už počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovne spolupracoval s firmami PwC a IBM ISC. Potom nasledovali 4 roky v energetike pre Slovenské elektrárne a tiež pre Taliansku spoločnosť Enel. Následne to bola reforma verejnej správy a projekt ESO na Ministerstve vnútra. Po tejto skúsenosti prešiel späť do consultingu v KPMG a financií pre spoločnosť Assa Abloy ako finančný kontrolór. V súčasnosti sa ako „hobby“ venuje finančnému manažmentu pre jednu neziskovú organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti Efektívnej verejnej spravy.

peter oravec