talent banka

Talent Banka

Talent Banka

Služby riadenia talentov

Talent banka je služba vytvorená špeciálne za účelom pomáhať klientom v situáciách, keď potrebujú naplánovať nábor nových zamestnancov, ktorý sa môže uskutočniť v budúcnosti.

Základnou úlohou oddelenia ľudských zdrojov je nájsť pre spoločnosť správne talenty na konkrétne pracovné miesta, ktoré výrazne podporia spoločnosť pri realizácii jej obchodných stratégii. V súčasnosti sa od manažérov ľudských zdrojov často krát žiada, aby robili viac než je len poskytovanie podporných služieb — ich úlohou je umožniť zabezpečenie výstupov a výsledkov podnikania a podporiť zlepšenia vo výkonoch, rozvoji kapacít pri nábore, plánovaní pracovnej sily, riadení výkonu, zapájaní zamestnancov a ich udržaní.

Z našich skúsenosti pozorujeme, že spoločnosti majú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a tento problém ma tendenciu v budúcnosti ďalej narastať. V takomto prostredí sa vyhľadávanie a udržanie talentov stáva kľúčom k zachovaniu alebo dosiahnutiu konkurencieschopného podnikania. Trendom je fakt, že ľudia sa  neuchádzajú o prácu, ale chcú, aby sme ich našli my. Našou úlohou je pracovať tak, aby sme vám zabezpečili vhodného kandidáta,ktorý vám bude k dispozícii, keď ho budete potrebovať.

   

VÝHODY PRE KLIENTA

 • Umožňuje vám budovať si skupinu talentov pre budúce potreby 

 • Poskytuje neustále aktualizovaný prísun najlepších talentov na trhu

 • Umožňuje vám plánovať zdroje pre najväčšie projekty vopred

  Reaguje na potreby analýzy plánovania náboru pracovnej sily

 • Skracuje čas náborového procesu

 • Poskytuje informácie o trhu týkajúce sa dostupnosti a motivácie najlepších ľudí na trhu

  PRIESKUM A HODNOTENIE TRHU

  Využívame naše bezkonkurenčné znalosti na prieskum miestneho prostredia pri objavovaní špičkových talentov pre určitú úlohu alebo úlohy počas určitého časového obdobia. Budeme identifikovať, viesť pohovory a vyhodnocovať ľudí, považovaných za najlepších vo svojom odbore, prípadne špecializácii a priebežne vám ich prezentovať.

  VYČLENENÁ SKUPINA TALENTOV

  Naša služba Talnet Banka vytvára vybranú skupinu ideálnych kandidátov, udržuje ich "v teple" po stanovenú dobu, aby ste k nim mali prístup. To vám umožní plánovať a mobilizovať kvalifikovanú pracovnú silu v strednodobom až dlhodobom horizonte pre konkrétne projekty a je to ideálna služba pre tvorbu nových oddelení alebo celých nových závodov a zastupeni.

  BRANDING ZAMESTNÁVATEĽA

  Náš komunikačný program Talent banky zabezpečuje, že vybrany tím kandidátov vás vníma ako preferovaného zamestnávateľa, my budeme pracovať s vaším oddelením HR a marketingu, aby zabezpečili, že vaša ponuka je jasne odkomunikovaná  a cielena na  relevantne talenty.

  PREČO BY STE MALI POUŽÍVAŤ TALENT BANKU

 • umožňuje preniknúť do zdrojov budúcich talentov

 • poskytuje neustále aktualizovaný prísun najlepších talentov na trhu

 • umožňuje vám plánovať zabezpečenie zdrojov pre veľké projekty v dostatočnom predstihu

 • reaguje na potreby vašej analýzy plánovania pracovných síl

 • skracuje dobu procesu náboru

 • poskytuje vám informácie z trhu o dostupnosti a motivácii tých najlepších ľudí na trhu