talent banka

Talent Banka

Talent Banka

Personálna agentúra Grafton prichádza na trh s touto jedinečnou službou preto, aby Vám pomohla v situáciach, kedy je potrebné plánovať nábor s väčším časovým predstihom.

Grafton si uvedomuje skutočnosť, že na trhu chýbajú kvalifikovaní pracovníci. Tento nepriaznivý stav sa v budúcnosti bude pravdepodobne ďalej zhoršovať a spôsobovať firmám problémy. Kľúčom k dosiahnutiu a zachovaniu konkurencieschopnosti je schopnosť firiem zaujať a udržať talenty. Realita je dnes taká, že ľudia aktívne nehľadajú pracovné príležitosti; očakávajú, že atraktívne pracovné ponuky si ich nájdu sami. Našou úlohou na meniacom sa trhu práce je spolupracovať s Vami v predstihu na aktívnom vyhľadávaní talentov a starať sa o tieto talenty tak, aby boli k dispozícií v momente, keď u Vás vznikne potreba náboru. 

 

   

VÝHODY PRE VAŠU SPOLOČNOSŤ

Prístup klientov k bohatému portfóliu talentov/kandidátov v regióne (Konzultanti spoločnosti Grafton Europe realizujú každý mesiac viac ako 5 200 osobných pohovorov, ako vo verejnom, tak v súkromnom sektore).

Klientom bude k dispozícií kvalifikovaný key account manažér, ktorý bude mať na starosti správu Talent banky v spolupráci s Konzultantmi/Náborármi z rôznych krajín s cieľom zaistiť efektívny výber vhodných talentov.

Pravidelná aktualizácia databázy Talent banky.

  • Reporting o Kandidátoch v TB v pravidelných (týždňových alebo mesačných) intervaloch.
  • Prezentácia TOP kandidátov z Talent banky jednotlivým klientom
  • KPI reporting

Pravidelný kontakt s vytipovanými kandidátmi, ich pravidelné informovanie o vývoji vo Vašej spoločnosti a ich aktuálnych potrebách (Newsletter, marketingové materiály, vytváranie skupín na Linked-In, pravidelná komunikácia s kandidátmi, systém odporúčania). Inzercia pracovných pozícií prostredníctvom našich internetových kanálov a pracovných portálov na Slovensku, v Čechách,  Poľsku, Maďarsku.

Tvorba a realizácia špeciálne navrhnutých reklamných kampaní a stratégií zameraných na vyhľadávanie kandidátov ako na národnej, tak aj medzinárodnej úrovni.

ŠPECIALIZOVANÁ DATABÁZA TALENTOV

Databáza Talent banka našej spoločnosti obsahuje aktualizované záznami kandidátov pripravených pre budúce náborové potreby Vašej spoločnosti. Vďaka tejto databáze budete môcť lepšie plánovať prácu s ľudskými zdrojmi v strednodobom, ale aj v dlhodobom horizonte. Využitie tejto služby je hlavne pri budovaní nových oddelení Vašej firmy alebo pri nábore zamestnancov do nových podnikateľských projektov. 

PRIESKUM TRHU A SPÄTNÁ VÄZBA

Pri vyhľadávaní talentov využívame naše bohaté znalosti o lokálnom trhu v požadovanom časovom období. S každým talentom pracujeme individuálne, vedieme osobný pohovor. Tých najlepších vo svojom odbore Vám pravidelne predstavíme.

BUDOVANIE ZNAČKY ZAMESTNÁVATEĽA

Koncepcia Talent banky smeruje k cieľu vybudovať pozíciu Vašej firmy na trhu ako žiadaného a atraktívneho zamestnávateľa. V spolupráci s HR a marketingovým oddelením Vašej spoločnosti spoločne dosiahneme, že Vy ako zamestnávateľ budete pre uchádzača o zamestnanie vnímaný ako spoločnosť, ktorá komunikuje a prezentuje sa cieľovým skupinám zrozumiteľne s jasným profilom.

PREČO BY STE MALI VYUŽIŤ SLUŽBU TALENT BANKY? 

  • Umožní Vám identifikáciu budúcich talentov na pracovných trhoch
  • Poskytne Vám neustále aktualizovaný zdroj najlepších talentov na trhu
  • Umožní Vám plánovať zdroje pre kľúčové projekty s dostatočným časovým predstihom
  • Skráti dobu náborového procesu
  • Poskytne aktuálne informácie o dostupnosti a motivácií vhodných uchádzačov na pracovnom trhu