OSRAM jedným z dvoch vedúcich výrobcov svetelnej techniky na svete. Portfólio spoločnosti pokrýva celý hodnotový reťazec od jednotlivých komponentov až po elektronické predradníky ako aj kompletné svietidlá, systémy svetelného manažmentu a svetelnotechnické riešenia.

Aktuální pozice

Další doporučení zaměstnavatelé