Holcim Slovensko je najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov (cementu, kameniva a transportbetónu) a súvisiacich služieb na Slovensku. Holcim Slovensko patrí do skupiny Holcim, ktorá je jedným z popredných svetových dodávateľov cementu, kameniva, čerstvého betónu a asfaltu. Skupina vlastní väčšinové a menšinové podiely vo viac ako 70 krajinách.

Aktuální pozice

Další doporučení zaměstnavatelé