Grafton spojil sily s Amazonom

Predstavujeme vám Amazon Career Choice program - inovatívny program navrhnutý na vylepšenie schopností zamestnancov Amazonu, ktorí majú záujem o budúcnosť aj mimo Amazonu. Tým, že Amazon poskytuje školenia vo vysoko žiadaných kariérnych oblastiach, sme hrdí na to, že oprávneným zamestnancom poskytneme nástroje, ktoré potrebujú pre svoj rozvoj kariérnych ašpirácií mimo Amazonu. V rámci nášho partnerstva s Amazonom, všetci absolventi programu Career Choice získajú cenné výstupy, ako sú rady ohľadom životopisu, tipy na pohovor a vhodné pracovné ponuky.

Zaregistrujte sa prostredníctvom nášho formulára a naši konzultanti vás budú kontaktovať ohľadom vhodných pracovných ponúk.

Formulár nájdete nižšie.


 

Grafton teams up with Amazon

We present you Amazon Career Choice program - an innovative Amazon program uniquely designed to upskill Amazon employees who are interested in pursuing a future outside of Amazon. By delivering training in high-demand career paths, we are proud to give eligible employees the tools they need to make a move and pursue their career aspirations beyond Amazon. As part of our partnership with Amazon, all Career Choice graduates will receive valuable resources like, CV advice, interview tips and possible suitable job offers.

Register via our webform and our consultants will contact you about possible suitable job offer.

You can find a webform down below.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov. ​

By submitting the form, you consent to the processing of personal data in accordance with the Privacy Policy.

 
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.