pripája sa...

W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9ncmfmdg9ulxjly3j1axrtzw50l2ltywdlcy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc00mzm3zwe1yzu4ntuzodu1owi0y2fjzdq5otyxmdvjyi5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmdb4mju0iyjdxq

Práca vo výrobe a prevádzke - vývoj, trendy, platy

Práca vo výrobe a prevádzke - vývoj, trendy, platy

Segment priemyselnej výroby a inžinieringu vo veľkej miere zastupujú oblasti, ako sú automobilový priemysel, strojárstvo a elektrotechnický priemysel do veľkej miery geograficky lokalizované najmä v oblastiach Bratislava, Trnava, Trenčín, Martin, Zvolen, Žilina a Košice. V oblasti manažmentu a riadenia výroby sa stierajú regionálne rozdiely Bratislava – Košice. Východné Slovensko momentálne zaznamenáva rast automobilového priemyslu, strojárenstva, R&D, čo podnecuje rozvoj existujúcich spoločností a príchod nových investorov.

Náročný a vysoko špecializovaný segment výrobnej sféry v súčasnosti najčastejšie vyhľadáva profily, ako sú inžinier kvality, špecialista logistiky, technológ, konštruktér, procesný inžinier, sourcing manažér, vedúci logistiky, manažér nákupu, manažér logistiky, operátor do výroby, montážny pracovník, zmenový majster či nákupca. V praxi sa uchádzači na inžinierske pozície stretávajú s požiadavkami zamestnávateľov, ktorí vyžadujú 2 – 5-ročnú prax, na vedúcich pozíciách 5 a viacročnú prax. Napríklad Manažér výroby mohol v roku 2015 očakávať plat vo výške € 2200 - 3300.

Segment priemyslu a inžinieringu ponúka pracovné príležitosti aj pre mladých absolventov, ktorí majú príležitosť uplatniť sa na nižších pozíciách s možnosťou ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu. Napríklad Nákupca Junior mohol v roku 2014 očakávať plat vo výške € 900 - 1100.

Zo strany zamestnávateľov prevláda záujem o anglický, nemecký jazyk a ich kombinácie. Fluktuácia v sektore sa pohybuje na úrovni 5 %, najvýraznejšia bola zaznamenaná v oblasti kvality vo výrobných spoločnostiach.

Mzdová politika je v tomto segmente konštantná, v niektorých prípadoch došlo vplyvom inflácie resp. silnejúcim dopytom po kvalifikovaných zamestnancoch  k nárastu platov. V nasledujúcom období sa očakáva pretrvávajúci dopyt po špecialistoch v kvalite, logistike, inžinieringu a obstarávaní materiálov. Vzhľadom na potreby spoločností znižovať náklady a zvyšovať produktivitu práce predpokladáme dopyt po špecialistoch zlepšovania firemných procesov, ako aj po technológoch pre plastovú výrobu, inžinieroch kvality a projektových manažéroch.