pripája sa...

W1siziisijiwmtyvmdqvmdkvmjavmzyvmjavmzq4l1n0dwrlbnrzigfuzcbhcmf0dwf0zxnfsm9ic19lbmdpbmvlcmluz18ymdawedqymf9wef84lmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimjawmhgyntqjil1d

Práca v engineeringu - vývoj, trendy, platy

Práca v engineeringu - vývoj, trendy, platy

Oblasť inžinieringu je atraktívna už mnohé roky. Zamestnáva kvalifikovaných a vzdelaných ľudí v mnohých jeho odvetviach. Inžiniering zahŕňa pozície v rámci výroby, strojárenského a automobilového priemyslu, elektrotechniky, logistiky, nákupu, kvality a projektového manažmentu. Pozitívnym na týchto odvetviach je fakt, že personálne agentúry ponúkajú prácu v každom kraji Slovenska. Šancu tak ako uchádzač nemáte len v Bratislavskom kraji, ale i v Košickom, pretože práve tu napríklad automobilový priemysel, či strojárenstvo, zaznamenáva rast.

Počet absolventov inžinierskych odborov

 • Podľa údajov Štatistického úradu SR študovalo v roku 2012 na vysokých školách technické vedy 12176 osôb. V tom istom roku aj 9 911 z nich absolvovalo.
 • Najväčší záujem je o tieto vysoké školy a univerzity – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita v Košiciach.
 • Záujem o technické vedy majú aj ženy – z celkového počtu študentov I. a II. stupňa ich bolo dohromady 3178.

Firmy, ktoré patria k obľúbeným zamestnávateľom v inžinieringu v SR

 • Wolkswagen
 • Protherm production s.r.o.
 • Tomra Sorting s.r.o.
 • Johnson Controls International
 • Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o.
 • Siemens

Dopyt zamestnávateľov

V praxi sa ako uchádzači na inžinierske pozície môžete stretnúť s požiadavkami zamestnávateľov, ktorí vyžadujú 2 až 5-ročnú prax, na vedúcich pozíciách 5 a viacročnú prax.
Segment výrobnej sféry v súčasnosti najčastejšie vyhľadáva profily, ako sú inžinier kvality, špecialista logistiky, konštruktér, procesný inžinier, sourcing manažér, vedúci logistiky, manažér nákupu, manažér logistiky, operátor vo výrobe, montážny pracovník, zmenový majster či nákupca. V odvetví prevláda záujem o anglický, nemecký jazyk alebo ich kombinácia.
Fluktuácia v sektore sa pohybuje na úrovni 5 %, najvýraznejšia bola zaznamenaná v oblasti kvality vo výrobných spoločnostiach. V nasledujúcom období sa očakáva pretrvávajúci dopyt po špecialistoch v kvalite, logistike a obstarávaní materiálov.

Najžiadanejšie pozície v odvetví podľa personálnej agentúry Grafton

 • Technológ
 • Inžinier kvality
 • Elektro inžinier
 • Procesný inžinier
 • Priemyslový designer/konštruktér
 • Projektový manažér
 • Manažér logistiky

Prehľad platov v inžinieringu v SR

 • Technický manažér zarobí v Bratislavskom kraji minimálne 2500 eur, maximálne však až 3500 eur.
 • Najmenej zarobí operátor výroby, v rozmedzí to môže byť 400 eur a najviac 700 eur v závislosti od kraja.
 • Najväčší rozdiel v plate je na pozícii – six sigma konzultant, kým v Bratislavskom kraji môžete na tejto pozícii zarobiť až zhruba 3000 eur, v Banskobystrickom kraji je to maximálne 1800 eur, rovnako ako v Nitrianskom kraji.
 • Manažéri výrobného závodu, o ktorých je vždy veľký záujem, zarábajú maximálne 6000 eur a to takmer vo všetkých krajoch na Slovensku (platy sme očistili o najväčšie extrémy).

V prípade, že uvažujete o tomto odvetví, určite urobíte dobre, ponúka totiž množstvo príležitostí aj pre absolventov. Personálna agentúra vám pomôže zorientovať sa v rôznych stážach, či brigádach, ale i v inžinieringu samotnom. Ponúkne aj množstvo odporúčaní, rád a tipov nie len v priemysle, či výrobe. Navštívte aj kariérnu zónu. Bojíte sa následného pohovoru, či skúšobnej doby? Inšpirujte sa odporúčaniami.