pripája sa...

VEDÚCI M&R A RIADIACICH SYSTÉMOV (energetika)

Lokalita Bratislavský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované asi rokom
Kontakt Urgas Martin
Ref. Č. 1-30-24887

Popis Práce

Náš klient Vám ponúka príležitosť rozvíjať svoje skúsenosti na pozícii VEDÚCI M&R A RIADIACICH SYSTÉMOV (energetika).

Vašou náplňou práce bude:

 • Riadiť, hodnotiť a motivovať zamestnancov oddelenia, zodpovedať za odborné školenia zamestnancov
 • Zodpovedať za zostavenie, sledovanie a dodržanie rozpočtu oddelenia
 • Realizovať denne obhliadku terénu
 • Spolupracovať pri zostavovaní plánov generálnych opráv, rekonštrukcií a modernizácií M&R
 • Zodpovedať za vykonávanie harmonogramu preventívnych prehliadok
 • Stanovovať úlohy pre zamestnancov a priebežne kontrolovať ich plnenie
 • Zodpovedať za maximálne využitie prevádzkového strojového zariadenia, včasnosť zavádzania do prevádzky, bezporuchovosť a bezpečnosť
 • Spracovávať potrebné podklady k fakturácii, k zaúčtovaniu materiálu a výkonov na oddelení
 • Zodpovedať za evidenciu a kontrolu najazdených km a spotrebu pohonných látok služobných motorových vozidiel

Požiadavky

Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria:
 • Skúsenosti s riadením pracovnej skupiny v technickej oblasti
 • Platné oprávnenie podľa §22vyhlášky 508/2009
 • Základné znalosti o spaľovacom procese a elektrických rozvodoch
 • Vodičský preukaz sk. B
 • SŠ alebo VŠ vzdelanie so strojníckym alebo elektro zameraním

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/sk/job-search?disciplines=engineering

Engineering | Energetika | Elektrotechnika | Elektronika | Technik | Manažér | Automatizácia | MaR | Montáž | PLC | Rozvádzač | Zákazník | Káble | Kotle | Nízke napätie | Simatic | Slaboprúd | Department Manager