pripája sa...

Technik BOZP

Lokalita Myjava
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované 11 mesiacmi
Kontakt Otrusina Michaela
Ref. Č. 5-21-29727

Popis Práce

Využite príležitosť pracovať na pozícii Technik pre oblasť BOZP, PO, ŽP.

Vašou náplňou práce bude:

 • Priama koordinácia vývoja a implementácie stratégie v závode
 • Vykonávanie pravidelného denného dohľadu v oblasti BOZP a preventívne protipožiarne prehliadky
 • Metodické usmerňovanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP
 • Zabezpečovanie dodržiavania všetkých zásad, politík a požiadaviek spoločnosti týkajúcich bezpečnosti a ochrany pri práci
 • Vykonávanie preventívnej kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov, hygieny práce, požiarnej ochrany
 • Implementovať, kontrolovať, udržiavať a zlepšovať systémy
 • Hodnotenie rizík, vyšetrovanie incidentov, nápravných opatrení a auditu
 • Administratíva

Požiadavky

Uvítame kandidátov, ktorí spĺňajú nasledujúce požiadavky:
 • Skúsenosti na obdobnej pozícií vo výrobnej oblasti
 • Certifikáciu zodpovedajúcu pozícii
 • Znalosť aktuálnych právnych noriem
 • Silné komunikačné a vyjednávacie schopnosti, analytické myslenie, adaptabilita, flexibilita, prirodzená autorita
 • Pokročilá znalosť balíka MS Office

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/sk/job-search?disciplines=vyroba-a-prevadzka

Engineering | Životné prostredie | Špecialista | BOZP | Požiarna ochrana | Safetyatwork and technical equipment technician