pripája sa...

STÁŽUJ V SARIO!

Publikované viac ako rokom
Kontakt Haľamová Dagmara
Ref. Č. 21701

Popis Práce

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ponúka možnosť neplatenej stáže pre študentov VŠ. Aplikuj svoje vedomosti a zručnosti a získaj prestížnu pracovnú skúsenosť v rôznych oblastiach rozvoja štátnej podpory, investícií a exportu.

NÁPLŇ STÁŽE:

 • Podpora pri príprave analýz
 • Nábory podnikateľov na medzinárodné podujatia
 • Podpora pri príprave materiálov k ponukám nehnuteľností a aktualizácia databáz
 • Účasť na podujatiach a ich spoluorganizácia
 • Vyhľadávanie spoločností na základe profilov

Požiadavky

PREDPOKLADY ZÁUJEMCU:
 • Študent, absolvent bakalárskeho stupňa VŠ
 • Odborné zameranie: Spoločensko-vedné odbory (medzinárodné vzťahy, zahraničný obchod, ekonómia, marketing, právo), Informatika alebo Programovanie
 • Komunikatívnosť, dynamická povaha, analytické myslenie
 • Znalosť práca s MS Office

Termíny a výberový proces:
 • Stáž bude prebiehať v mesiacoch august – november 2016 (10 hodín týždenne)
 • Pohovory s vybranými záujemcami sa uskutočnia podľa dohody mailom spolu s kandidátom na stáž (osobne v Bratislave)
 • Vyhodnotenie stáže bude ukončené až keď sa nájdu vhodní kandidáti na stáž

Benefity

Čo môžeš získať?
 • Nové zručnosti v oblasti štátnej podpory, investícií a exportu
 • Prestížnu pracovnú skúsenosť
 • Kontakt so zaujímavými ľuďmi z firemného, verejného aj štátneho sektora
 • Získanie informácií a možnosti spolupráce pri vypracúvaní záverečných prác či ŠVOČ
 • Certifikát o úspešnom absolvovaní stáže spojený s hodnotením študenta

Iné poznámky

Zaujala Vás táto pozícia?
 • Priložte životopis v anglickom jazyku (v rozsahu max. 1 strany)
 • V predmete e-mailu uveďte „STÁŽ Regióny“
 • E-mail zašlite Michalovi Wuketichovi na adresu wuketich@sario.sk
 • Prihlášky, ktoré nebudú spĺňať uvedené podmienky rozsahu a štruktúry nebudú akceptované

Poštové ani faxové zásielky žiaľ, nemôžeme akceptovať. Ďakujem za porozumenie.

Business Support Center | IT a telekomunikace | Správa systému a hw | Administratíva | Finance | Špecialista | Analytik | Administrátor / správce | Reportovanie | Administration