pripája sa...

Skúsený účtovník

Lokalita Košický kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované takmer 2 rokmi
Kontakt Jakabová Katarína
Ref. Č. 19179

Popis Práce

Úspešná medzinárodná spoločnosť so svetovou pôsobnosťou hľadá do svojho tímu ÚČTOVNÍKA zodpovedného za ekonomickú agendu V MAJETKOVEJ OBLASTI spoločnosti.

Náplň práce zahŕňa najmä:

 • Sledovanie stavu majetku spoločnosti v určenom rozsahu a oblasti pôsobenia
 • Prvotné zaúčtovanie aktív do majetku spoločnosti
 • Výpočet daňových a účtovných odpisov dlhodobého majetku v súlade s platnou legislatívou
 • Účtovanie pohybov na kartách majetku
 • Zabezpečenie procesu vyraďovania majetku
 • Zodpovednosť za dodržiavanie legislatívneho procesu týkajúceho sa účtovania majetku
 • Zodpovednosť za správnosť ocenenia majetku spoločnosti
 • Činnosti podmienené s vnútropodnikovým presunom majetku
 • Zabezpečenie správnej evidencie a administratívnych postupov
 • Dodržiavanie všetkých osobitostí účtovania danej oblasti
 • Sledovanie relevantných legislatívnych zmien
 • Pravidelné uzávierkové a reportingové aktivity

Požiadavky

Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria:
 • Vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo účtovníctva
 • Minimálne 3- ročná prax v oblasti účtovníctva
 • Dobrá znalosť práce s MS Office, SAP, Hyperion
 • Anglický jazyk na aktívnej úrovni
 • Schopnosť pracovať v tíme, ale aj samostatnosť v pracovnej oblasti

Benefity

Možnosť osobného a kariérneho rastu
Voľnočasové aktivity
Bohatý sociálny program
Flexibilná pracovná doma
Bonusy

Iné poznámky

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite prosím na uvedený email Váš životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku. Referenčné číslo pozície uveďte do predmetu správy.
V prípade, že už máte svojho konzultanta, kontaktujte ho priamo (najlepšie mailom).

Poštové ani faxové zásielky žiaľ, nemôžeme akceptovať. Ďakujem za porozumenie.

Finance a bankovníctvo a investície | Účtovníctvo | Účtovník | Čiastkový | Majetok | IFRS | US GAAP | Centrá zdieľaných služieb | Bookkeeper, accountant