pripája sa...

Skúsený účtovník

Lokalita Košický kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované viac ako rokom
Kontakt Jakabová Katarína
Ref. Č. 19179

Popis Práce

Úspešná medzinárodná spoločnosť so svetovou pôsobnosťou hľadá do svojho tímu ÚČTOVNÍKA zodpovedného za ekonomickú agendu V MAJETKOVEJ OBLASTI spoločnosti.

Náplň práce zahŕňa najmä:

 • Sledovanie stavu majetku spoločnosti v určenom rozsahu a oblasti pôsobenia
 • Prvotné zaúčtovanie aktív do majetku spoločnosti
 • Výpočet daňových a účtovných odpisov dlhodobého majetku v súlade s platnou legislatívou
 • Účtovanie pohybov na kartách majetku
 • Zabezpečenie procesu vyraďovania majetku
 • Zodpovednosť za dodržiavanie legislatívneho procesu týkajúceho sa účtovania majetku
 • Zodpovednosť za správnosť ocenenia majetku spoločnosti
 • Činnosti podmienené s vnútropodnikovým presunom majetku
 • Zabezpečenie správnej evidencie a administratívnych postupov
 • Dodržiavanie všetkých osobitostí účtovania danej oblasti
 • Sledovanie relevantných legislatívnych zmien
 • Pravidelné uzávierkové a reportingové aktivity

Požiadavky

Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria:
 • Vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo účtovníctva
 • Minimálne 3- ročná prax v oblasti účtovníctva
 • Dobrá znalosť práce s MS Office, SAP, Hyperion
 • Anglický jazyk na aktívnej úrovni
 • Schopnosť pracovať v tíme, ale aj samostatnosť v pracovnej oblasti

Benefity

Možnosť osobného a kariérneho rastu
Voľnočasové aktivity
Bohatý sociálny program
Flexibilná pracovná doma
Bonusy

Iné poznámky

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite prosím na uvedený email Váš životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku. Referenčné číslo pozície uveďte do predmetu správy.
V prípade, že už máte svojho konzultanta, kontaktujte ho priamo (najlepšie mailom).

Poštové ani faxové zásielky žiaľ, nemôžeme akceptovať. Ďakujem za porozumenie.

Finance a bankovníctvo a investície | Účtovníctvo | Účtovník | Čiastkový | Majetok | IFRS | US GAAP | Centrá zdieľaných služieb | Bookkeeper, accountant