pripája sa...

Senior IT Business Analyst

Lokalita Bratislava
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Platové ohodnotenie 2 000 - 2 500 EUR
Publikované 9 mesiacmi
Kontakt Tuček Juraj
Ref. Č. 1-10-31577

Popis Práce

IT Business analytik pre hlavného poskytovateľa elektronických obchodných a platobných riešení. Spoločnosť ponúka produkty pre správu IT infraštruktúry pre banky a systémy na správu platobných transakcií.

 • budete "mostom" medzi biznisom a IT development teamom
 • interpretácia biznis požiadaviek do funkčných požiadaviek pre IT
 • spolupráca s development teamom
 • dokumentácia, use case, biznis analýzy
 • komunikácia s externým a interným zákazníkom

Požiadavky

Úspešný kandidát by mal mať:
 • 5+ rokov skúsenosti v oblasti IT Biznis Analýzy
 • analytické myslenie, plánovanie, organizácia
 • praktické skúsenosti s analýzou požiadaviek zákazníka
 • plynulá angličtina
 • skúsenosti z oblasti Card Processing,

Benefity

Benefity, ktoré je možno využívať ihneď po nástupe:
1. Platobná karta Diners úplne bez poplatkov
2. Bratislavská mestská karta (BMK) úplne bez poplatkov (Pre zamestnancov, ktorí majú trvalé bydlisko v Bratislave je možné využiť prepaid BMK od spoločnosti UniCredit).
3. Stravné lístky v hodnote 3,80 Eur/ odpracovaný deň (sumu 3,80 plne hradí FDS)
4. Zdravotná starostlivosť PROCARE (Ročná zdravotná starostlivosť v moderných poliklinikách )
5. Životné a úrazové, neinvestičné poistenie AMSLICO (Platí 24 hodín denne, počas celého trvania pracovného pomeru. V prípade úrazu s trvalými následkami alebo smrti môže byť vyplatené plnenie až vo výške 12 priemerných mesačných príjmov.)
6. Mindspring – korporátna univerzita a knižnica


Benefity, ktoré je možné využívať po skúšobnej dobe zamestnanca:
1. Anglické jazykové kurzy
2. 25 dni do roka doplatená PN - v prípade uspokojivých výsledkov zamestnanca. Čerpanie je podmienené schválením nadriadeného. (5 dní z 25 možno využiť ako sick day bez dokladu od lekára pričom na jeho čerpanie je potrebné schválenie svojim priamym nadriadeným). Tento benefit nie je možné čerpať v skúšobnej, výpovednej dobe alebo počas plynutia vypovede.
3. Doplnkové dôchodkové sporenie - s príspevkom zamestnávateľa vo výške 3% z hrubej mesačnej mzdy (participácia zamestnanca min. 17 Eur)
4. Odmeny k výročiam
5. Dva dni dovolenky naviac - Pre všetkých zamestnancov, ktorí súvisle odpracovali viac ako 5 rokov pre spoločnosť.

 • Supplementary Pension Plan
 • Life and health insurance
 • Sick leave compensation
 • Paid sickness absence
 • Private health care Medical Plan programme
 • Personal Diners Club credit card free of charge
 • Every quarter-year compliments vouchers and multi vouchers
 • Annual Bonus or Team Performance Incentive Scheme
 • Reward & Recognition Program
 • Bratislava City card free of charge

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/sk/job-search?utm_source=jobboard&utm_medium=jobposition

IT a telekomunikace | Vývoj sw a analýza | Biznis analytik | IT Analyst