pripája sa...

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR FIT OUT projektov

Lokalita Bratislava
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Platové ohodnotenie 3 000 - 4 500 EUR
Publikované 8 mesiacmi
Kontakt Čambáliková Jana
Ref. Č. 1-30-32081

Popis Práce

Využite príležitosť pracovať v stabilnej spoločnosti, pričom vašou pracovnou náplňou bude:

 • Riadenie stavbyvedúcich, majstrov a ďalších pracovníkov na stavbe
 • Dodržiavanie kvality projektu
 • Sledovanie ekonomických a časových ukazovateľov projektu
 • Vypracovávanie súpisov vykonaných prác a dodatkov k rozpočtu
 • Sledovanie zmien a zdokumentovanie zmien projektu
 • Riadenie prác subdodávateľov
 • Kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov
 • Súčinnosť s investorom pri výstavbe projektu
 • Pravidelné informovanie vedenia spoločnosti o postupe stavebných prác

Požiadavky

Vhodný kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:
 • Ukončené vysokoškoleké vzdelanie
 • Prax na obdobnej pozícii aspoň 3 rokov
 • Znalosť anglického jazyka PODMIENKA
 • Skúsenosti v oblasti stavebníctva ( Pozemné stavby ) PODMIENKA
 • Skúsenosti s vedením projektov PODMIENKA

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/sk/job-search?utm_source=jobboard&utm_medium=jobposition

Stavebníctvo | Pozemné | Dozor | Projektový manažér | Projekt | Project Manager