pripája sa...

Production Planner

Lokalita Martin
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované 12 mesiacmi
Kontakt Randusová Ivana
Ref. Č. 6-30-29725

Popis Práce

Hľadáme plánovača výroby do výrobnej spoločnosti pôsobiacej v strojárskom priemysle, ktorý bude zodpovedný za:

 • kapacitný prepočet plánu na základe požiadaviek (výhľady, objednávky) zákazníka
 • spoluprácu s Customer service pri potvrdzovaní objednávok zákazníkom
 • tvorbu denného výrobného plánu pre jednotlivé operácie a technológie
 • zadávanie výrobného plánu majstrovi výroby a vedúcemu logistiky
 • denné sledovanie plnenia výrobného plánu
 • vyhodnocovanie kapacitného vyťaženia strojov a technológií
 • korekciu výrobného plánu na základe denného vyhodnocovania
 • komunikáciu sklzov resp. voľných kapacít výrobného plánu s key-account a výrobným majstrom
 • eskaláciu sklzov výrobného plánu na výrobného riaditeľa

Taktiež bude spolupracovať na:
 • tvorbe cenových ponúk z hľadiska dostupnosti výrobných kapacít
 • určovaní výrobných parametrov
 • optimalizácii výroby pre zavedené výrobky za účelom dosahovania maximálneho ekonomického efektu
 • odlaďovaní a optimalizácii výrobných a procesných tokov
 • analýzach nepodarkovitosti (8D), porúch a neplnení výrobného plánu
 • pri zavádzaní nových výrobkov

Požiadavky

 • Stredné odborné s maturitou alebo VŠ strojárskeho smeru
 • Prax v oblasti plánovania a riadenia technicko-výrobnej prevádzky v dĺžke min. 2 roky
 • Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka výhodou
 • Ovládanie PC – MS office (Word, Excel, Outlook, MS Windows)
 • Schopnosť čítať technickú dokumentáciu a výkresy, znalosť technických noriem
 • Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka vítaná

Benefity

 • Práca v reálne sa rozvíjajúcej spoločnosti
 • Možnosť kariérneho rastu
 • Školenia
 • Vstupenky do divadla
 • Firemné podujatia

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/sk/job-search?disciplines=engineering

Engineering | Strojárstvo | Metalurgia | Plánovač | Zákazník | Vstrekovanie | Kovy | Plánovanie | Plasty | Technológia | Kvalita | Production planner