pripája sa...

MANAŽÉR VÝROBY

Lokalita Nitrianský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované viac ako rokom
Kontakt Blehová Radka
Ref. Č. 2-30-25219

Popis Práce

Využite príležitosť pracovať v stabilnej medzinárodnej spoločnosti ako MANAŽÉR VÝROBY. Náplň práce:

 • zodpovedá za plynulý chod výrobného procesu, riadi, kontroluje a vyhodnocuje prácu zamestnancov
 • prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
- zabezpečuje plánovanie materiálu a skladovania, výrobné plánovanie a kontrolu, výrobný systém organizácie, manažment práce, plánovanie údržby nástrojov a strojov, produktivity, reportovanie
 • zodpovedá za dodržiavanie časových harmonogramov a za včasnosť dodávok
- zodpovedá za dodržiavanie požadovanej kvality produkcie
- zodpovedá za personálne obsadenie vo výrobnom úseku a podľa potreby zabezpečuje výber vhodných kandidátov na obsadenie jednotlivých pracovných pozícií
- spolupracuje s materskou firmou a obchodnými partnermi, pričom upevňuje dobré meno firmy
- zodpovedá za udržanie výrobných nákladov na čo najnižšej úrovni
- pravidelne analyzuje nedostatky a predkladá návrhy na riešenie nadriadenému
- utvára priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb
- zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti, hygieny na pracovisku a za ochranu zdravia zamestnancov pri práci
- má právo uvoľniť proces

Požiadavky

Kandidát by mal mať hlbokú znalosť v nasledujúcich oblastiach:
 • VŠ vzdelanie - strojárske, alebo technického zamerania
 • min.5 rokov skúseností s riadením automotive výroby
 • ovládanie nástrojov aplikácií MS Office, užívateľ aplikácie SAP
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • analytické, logické a technické myslenie, zodpovedný prístup k práci
 • manažérske, výborné organizačné schopnosti
 • prehľad v nových technológiách a výrobných procesoch
 • prax v oblasti nábehu výroby, znalosť tvorby noriem
 • znalosť LEAN MANAGEMENTU

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/ponuka-prace/engineering/

Engineering | Strojárstvo | Manažér | Automobilový priemysel | Lisovanie | Associate producer