pripája sa...

Manažér oddelenia kontrolingu

Lokalita Bratislavský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované takmer 2 rokmi
Kontakt Halásová Jana
Ref. Č. 23388

Popis Práce

Manažér odd. kontrolingu (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) .

Opis pracovných činnosti:

 • Podieľa sa na tvorbe a zavádzaní stratégie a taktík
 • Riadi procesy týkajúce sa štandardných nákladových prístupv uplatňovaných pri prijímaní obchodných rozhodnutí, zavádza a sleduje programy na zníženie nákladov
 • Podľa požiadaviek vydáva pokyny kolegom z jednotlivých oddelení a vrcholovým manažérom, týkajúce sa problémov v stanovovaní nákladov, oceňovania zásob, rozloženia režijných nákladov, práce so spoločnými nákladmi a tvorby cien
 • Vykonáva špeciálne analýzy týkajúce sa napr. rozhodovania o tom, či na zaistenie práce použiť vlastné alebo cudzie zdroje, skúma vplyv navrhovaných postupov na náklady
 • Identifikuje a skúma problémy spojené so zadaním projektu zo schválenej metodológie alebo odporúčaných alternatív volí formu postupu
 • Definuje predpoklad pre kvantifikáciu a analýzu investícií, prípadne akvizícií
 • Podieľa sa na príprave dlhodobých finančných predpovedí a súvisiacich rozpočtov s náležitým prihliadnutím na alternatívne riešenia a ekonomické pohľady
 • Na základe schválenia určuje prístup a metodológiu
 • Pripravuje a prezentuje interpretáciu získaných výsledkov
 • Vedie skupinu analytikov, zabezpečuje metodiku pre menej skúsených analytikov, dohliada a kontroluje výkon ich práce
 • Riadi sa a postupuje v súlade s internými smernicami spoločnosti
 • Riadi tím 3 referentov

Požiadavky

asdf

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/ponuka-prace/financie-bankovnictvo-a-uctovnictvo/

Finance a bankovníctvo a investície | Manažment | Účtovníctvo | Analýzy | Kontroling | Manažér | CFO | Hlavný | Implementácia | Zlepšovanie | Interný | Senior | Komplexný | Predpoveď | Reportovanie | Štatistiky | Maloobchod | Inspector controller