pripája sa...

Manažér oddelenia kontrolingu

Lokalita Bratislavský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované viac ako rokom
Kontakt Halásová Jana
Ref. Č. 23388

Popis Práce

Manažér odd. kontrolingu (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) .

Opis pracovných činnosti:

 • Podieľa sa na tvorbe a zavádzaní stratégie a taktík
 • Riadi procesy týkajúce sa štandardných nákladových prístupv uplatňovaných pri prijímaní obchodných rozhodnutí, zavádza a sleduje programy na zníženie nákladov
 • Podľa požiadaviek vydáva pokyny kolegom z jednotlivých oddelení a vrcholovým manažérom, týkajúce sa problémov v stanovovaní nákladov, oceňovania zásob, rozloženia režijných nákladov, práce so spoločnými nákladmi a tvorby cien
 • Vykonáva špeciálne analýzy týkajúce sa napr. rozhodovania o tom, či na zaistenie práce použiť vlastné alebo cudzie zdroje, skúma vplyv navrhovaných postupov na náklady
 • Identifikuje a skúma problémy spojené so zadaním projektu zo schválenej metodológie alebo odporúčaných alternatív volí formu postupu
 • Definuje predpoklad pre kvantifikáciu a analýzu investícií, prípadne akvizícií
 • Podieľa sa na príprave dlhodobých finančných predpovedí a súvisiacich rozpočtov s náležitým prihliadnutím na alternatívne riešenia a ekonomické pohľady
 • Na základe schválenia určuje prístup a metodológiu
 • Pripravuje a prezentuje interpretáciu získaných výsledkov
 • Vedie skupinu analytikov, zabezpečuje metodiku pre menej skúsených analytikov, dohliada a kontroluje výkon ich práce
 • Riadi sa a postupuje v súlade s internými smernicami spoločnosti
 • Riadi tím 3 referentov

Požiadavky

asdf

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/ponuka-prace/financie-bankovnictvo-a-uctovnictvo/

Finance a bankovníctvo a investície | Manažment | Účtovníctvo | Analýzy | Kontroling | Manažér | CFO | Hlavný | Implementácia | Zlepšovanie | Interný | Senior | Komplexný | Predpoveď | Reportovanie | Štatistiky | Maloobchod | Inspector controller