pripája sa...

MANAŽÉR LOGISTIKY

Lokalita Nitrianský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované viac ako rokom
Kontakt Blehová Radka
Ref. Č. 24321

Popis Práce

Náš klient Vám ponúka príležitosť rozvíjať svoje skúsenosti na pozícii MANAŽÉR LOGISTIKY:

Vašou náplňou práce bude:

 • Zodpovedá za celkové riadenie logistiky spoločnosti (výrobné plánovanie, sklady, expedícia), vypracováva dlhodobé plánovanie a pripravuje príslušný rozpočet, zodpovedá za plnenie potrieb z hľadiska prepravy a dbá o optimálne využitie vozidiel a manipulačnej techniky
 • Volí, rozvíja a realizuje úsporné, efektívne, bezpečné a včasné logistické riešenia
 • Riadi podriadených pracovníkov, spolupracuje s vedúcimi ostatných útvarov a koordinuje prepravné požiadavky a dostupné zdroje
 • Rieši vážnejšie sťažnosti, pripravuje podklady k spracovaniu reklamácií
 • Zodpovedá za plnenie cieľov oddelenia a vedenie tímu
 • Koordinácia činností pri expedícii, kontrola stavu plnenia
 • Kapacitné plánovanie, potvrdzovanie kontingentov
 • Motivuje, školí a zacvičuje pracovníkov logistiky s cieľom zvýšiť kvalitatívne a objemové ukazovatele
 • V prípade potreby zabezpečuje kapacity pre externé skladovanie
 • Riadi a zodpovedá za plynulý priebeh inventúry a jej výsledkov
 • Zodpovedá za celkovú funkčnosť zariadení a vybavenia skladu
 • Komunikuje s centrálou nezrovnalosti, chyby a anomálie systému SAP
 • Riadi a dohliada na proces zostavovania operatívnych výrobných plánov, kontroluje a sleduje plnenie výrobného plánu na linkách
 • Kontakt a komunikácia s výrobou ( majstri, baliareň), so zákazníkom, s dodávateľmi, periodické hlásenie o stave výroby, balenia a i. podľa vyžiadania, hodnotenie práce s dodávateľmi
 • Zabezpečenie riadneho plnenia zákazníckych objednávok
 • Optimalizácia skladových zásob – obrátkovosť, hodnota zásob, včasnosť dodávok, optimalizácia a zmena parametrov
 • Príprava zavedenia nových produktov do výroby
 • Účasť na projektoch podľa potreby
 • Sledovanie cieľov, reporting
 • Zodpovedá za personálne riadenie a organizáciu oddelenia a dodržiavanie stanovených KPIs

Požiadavky

Úspešný kandidát by mal mať:
 • VŠ vzdelanie
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Skúsenosti na vedúcej pozícii v oblasti logistiky min. 10 rokov
 • Znalosť skladového hospodárstva
 • Znalosť SAP
 • Silné manažérske a organizačné schopnosti
 • Orientácia na ciele a zákazníka
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti

Benefity

Iné poznámky

Zaujala Vás táto pozícia? Vyplňte kontaktný formulár, alebo pošlite nám Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom v slovenskom a anglickom jazyku, referenčné číslo pozície uveďte v predmete e-mailovej správy.
Ak ste už u nás absolvovali pracovný pohovor, prosím, kontaktujte svojho konzultanta priamo e-mailom.

Engineering | Výroba a prevádzka | Logistika | Manažér | Materiálové toky | Preprava | Transfer | Sklad | SAP | Transport Manager