pripája sa...

MANAŽÉR LOGISTIKY

Lokalita Nitrianský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované takmer 2 rokmi
Kontakt Blehová Radka
Ref. Č. 24321

Popis Práce

Náš klient Vám ponúka príležitosť rozvíjať svoje skúsenosti na pozícii MANAŽÉR LOGISTIKY:

Vašou náplňou práce bude:

 • Zodpovedá za celkové riadenie logistiky spoločnosti (výrobné plánovanie, sklady, expedícia), vypracováva dlhodobé plánovanie a pripravuje príslušný rozpočet, zodpovedá za plnenie potrieb z hľadiska prepravy a dbá o optimálne využitie vozidiel a manipulačnej techniky
 • Volí, rozvíja a realizuje úsporné, efektívne, bezpečné a včasné logistické riešenia
 • Riadi podriadených pracovníkov, spolupracuje s vedúcimi ostatných útvarov a koordinuje prepravné požiadavky a dostupné zdroje
 • Rieši vážnejšie sťažnosti, pripravuje podklady k spracovaniu reklamácií
 • Zodpovedá za plnenie cieľov oddelenia a vedenie tímu
 • Koordinácia činností pri expedícii, kontrola stavu plnenia
 • Kapacitné plánovanie, potvrdzovanie kontingentov
 • Motivuje, školí a zacvičuje pracovníkov logistiky s cieľom zvýšiť kvalitatívne a objemové ukazovatele
 • V prípade potreby zabezpečuje kapacity pre externé skladovanie
 • Riadi a zodpovedá za plynulý priebeh inventúry a jej výsledkov
 • Zodpovedá za celkovú funkčnosť zariadení a vybavenia skladu
 • Komunikuje s centrálou nezrovnalosti, chyby a anomálie systému SAP
 • Riadi a dohliada na proces zostavovania operatívnych výrobných plánov, kontroluje a sleduje plnenie výrobného plánu na linkách
 • Kontakt a komunikácia s výrobou ( majstri, baliareň), so zákazníkom, s dodávateľmi, periodické hlásenie o stave výroby, balenia a i. podľa vyžiadania, hodnotenie práce s dodávateľmi
 • Zabezpečenie riadneho plnenia zákazníckych objednávok
 • Optimalizácia skladových zásob – obrátkovosť, hodnota zásob, včasnosť dodávok, optimalizácia a zmena parametrov
 • Príprava zavedenia nových produktov do výroby
 • Účasť na projektoch podľa potreby
 • Sledovanie cieľov, reporting
 • Zodpovedá za personálne riadenie a organizáciu oddelenia a dodržiavanie stanovených KPIs

Požiadavky

Úspešný kandidát by mal mať:
 • VŠ vzdelanie
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Skúsenosti na vedúcej pozícii v oblasti logistiky min. 10 rokov
 • Znalosť skladového hospodárstva
 • Znalosť SAP
 • Silné manažérske a organizačné schopnosti
 • Orientácia na ciele a zákazníka
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti

Benefity

Iné poznámky

Zaujala Vás táto pozícia? Vyplňte kontaktný formulár, alebo pošlite nám Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom v slovenskom a anglickom jazyku, referenčné číslo pozície uveďte v predmete e-mailovej správy.
Ak ste už u nás absolvovali pracovný pohovor, prosím, kontaktujte svojho konzultanta priamo e-mailom.

Engineering | Výroba a prevádzka | Logistika | Manažér | Materiálové toky | Preprava | Transfer | Sklad | SAP | Transport Manager