pripája sa...

INŽINIER KVALITY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Lokalita Trnavský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované takmer 2 rokmi
Kontakt Fidrichová Veronika
Ref. Č. 22952

Popis Práce

Využite príležitosť pracovať v stabilnej medzinárodnej automotive spoločnosti na pozícii INŽINIER KVALITY.

Vašou úlohou bude:

 • Podpora procesu reklamácií, prostredníctvom stanovených nástrojov predložiť odpovede po akejkoľvek reklamácie zo strany zákazníka a dodávateľa
 • Komunikácie zistenej nezhody na výrobkoch za účelom definície akcií, analýzy príčin a hodnotenia rizík s príslušnými internými oddeleniami
 • Preverovanie podkladov týkajúcich sa efektivity implementovaných nápravných opatrení po obdŕžaní reklamácie s cieľom predchádzať opakovaniu defektov v spolupráci s inými oddeleniami
 • Preveriť možnosti implementácia návrhov z každej reklamácie aj na iné oddelenia za účelom obmedzenia výskytu rovnakej nezhody na produktoch
 • Zabezpečiť aktualizáciu dokumentov po každej modifikácii/zlepšenia procesov
 • Podpora zákazníka/dodávateľa ohľadne akejkoľvek aktivity neustálemu zlepšovaniu sa procesov
 • Participácia na vypracovávaní dokumentácie PPAP pre interné procesy pre odsúhlasenie nových procesov zo strany zákazníka ako aj existujúce procesy
 • Podpora tímu ohľadne všetkých aktivít, spolupráca v rámci zlepšovacích a preventívnych aktivít
 • Zodpovednosť za plánovanie a vykonanie procesných auditov

Požiadavky

Úspešný kandidát by mal mať:
 • VŠ vzdelanie technického smeru
 • Prax minimálne 3 roky na obdobnej pozícii v automobilovom priemysle
 • Znalosť procesov kvality FMEA, PPAP,APQP
 • Znalosť noriem ISO/TS 16949 a ISO 9000:2008
 • Aktívna znalosť ANGLICKÉHO JAZYKA

Benefity

Spoločnosť ponúka prístup k najmodernejším technológiám, účasť na prestížnych projektoch a uplatnenie a rozvoj Vašich znalostí a schopností.

Iné poznámky

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite prosím na uvedený email Váš životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku. Referenčné číslo pozície uveďte do predmetu správy.
V prípade, že už máte svojho konzultanta, kontaktujte ho priamo (najlepšie mailom).

Poštové ani faxové zásielky žiaľ, nemôžeme akceptovať. Ďakujem za porozumenie.

Engineering | Stavebníctvo | Logistika | Inžinier | 8D | PPAP | Automobilový priemysel | Audit | Kvalita | Quality inspector