pripája sa...

Hľadáme Špecialistov v oblasti LOGISTIKY na rôzne pracovné pozície, ASAP

Lokalita Trenčín
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Platové ohodnotenie 1 200 - 1 400 EUR
Publikované 11 mesiacmi
Kontakt Otrusina Michaela
Ref. Č. 5-30-30030

Popis Práce

Chceš sa stať členom projektového tímu a máš skúsenosti z výrobného prostredia v oblasti logistiky ?
Hľadáme ľudí na rôzne pracovné pozície:


Špecialista oddelenia vratných obalov

 • dokumentuje návrh postupu a súvisiace smernice pre integrovaný celoplošný systém vratných obalov medzi závodmi a externými dodávateľmi.
 • plánovanie, realizácia, kontrola a monitorovanie projektu realizácie systému vratných obalov
 • riadenie rizík
 • tvorba nápravných opatrení v prípade odchýlok od implementačného systému
 • sledovanie zásob
 • optimalizácia logistického procesu
 • 6-8 rokov skúsenosti v oblasti logistiky so zameraním na riadenie dodávateľského reťazca alebo správu materiálov
 • pokročilé skúsenosti s riadením projektov, analytické myslenie, odolnosť voči stresu
 • denná komunikácia v anglickom jazyku


Pracovník reklamačného oddelenia
 • koordinácia reklamačných procesov v oblasti logistiky (škody spôsobené skladovaním a prepravou, nesprávne doklady o dodávke atď.)
 • podpora implementácie nového celoplošného procesu IT na dokumentovanie a sledovanie tokov v oblasti logistiky
 • podpora definovania požiadaviek a navrhovania procesu pre integrovaný celoslovenský proces reklamácie
 • tvorba dokumentov (CMR, dodacie listy, správy o poškodení atď.)
 • komunikácia s poškodeným
 • komunikácia s poisťovacím tímom
 • 4-5 rokov skúseností z oblasti logistiky
 • denná komunikácia v anglickom jazyku


Analytik nákladov v oblasti logistiky
 • podpora dodávateľského reťazca prostredníctvom plánovania, reportingu a analýzy v oblasti logistiky
 • tvorba analýz a prognóz, sledovanie nákladov, mesačné vykazovanie, podnikový plán, rozpočet,
 • využívanie vhodných modelov plánovania
 • určenie opatrení pre dosiahnutie optimálneho pomeru nákladov a služieb
 • definovanie nákladových cieľov v úzkej spolupráci s manažmentom
 • definovanie nápravných opatrení v úzkej spolupráci s kolegami v dodávateľskom reťazci
 • vysvetlenie vývoja KPI
 • 5 rokov skúseností so zameraním na financie, riadenie alebo riadenie dodávateľského reťazca, skúsenosti v oblasti financií nákladových stredísk
 • denná komunikácia v anglickom jazyku

Bližšia špecifikácia pozícii na osobnom stretnutí. Ozvi sa, ak si sa našiel v týchto indíciách, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Požiadavky

 • skúsenosť z výrobného prostredia najmä v oblasti logistiky
 • prax závisí od pozície, od 4-8 rokov
 • znalosť z prostredia logistiky (kontrola skladových zásob, nákupné data, kalkulácie, obalové materiály, dodacie listy a pod.)
 • AJ úroveň B2, slovom aj písmom PODMIENKA
 • SAP pokročilá úroveň
 • MS Office pokročilá úroveň
 • Multitasking, tímový hráč

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/sk/job-search?utm_source=jobboard&utm_medium=jobposition

Engineering | Výroba a prevádzka | Logistika | Logista | Špecialista | Automobilový priemysel | JIT | Kanban | Proces | Logistician