pripája sa...

ENVIRONMENTALISTIKA - HĽADÁME KANDIDÁTA SO SKÚSENOSŤAMI ALEBO VZDELANÍM V OBORE

Lokalita Nitrianský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované takmer 2 rokmi
Kontakt Ivanová Martina
Ref. Č. 23806

Popis Práce

Pre nášho klienta, medzinárodnú výrobnú spoločnosť, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Špecialista pre oblasť ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

Náplň práce:

 • Vytváranie smerníc a vedenie potrebnej dokumentácie pre oblasť životného prostredia
 • Pravidelné kontroly
 • Zavedenie preventívnych opatrení pre oblasť znečisťovania a priemyselných havárií
 • Organizovanie a vedenie školení pre zamestnancov
 • Príprava a realizácia auditov, spolupráca pri zahraničných auditoch
 • Pravidelné kontroly a merania emisií
 • Zodpovednosť za systém odpadového hospodárstva, vedenie evidencie a riadenie nebezpečného odpadu
 • Reportovanie na centrálu
 • Aplikácia a dodržiavanie smerníc z materskej spoločnosti
 • Reportovanie lokálnemu manažmentu
 • Účasť na projektoch, príprava príslušnej dokumentácie pre oblasť životného prostredia
 • Spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnymi úradmi

Požiadavky

Uvítame kandidáta, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:
 • Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so špecilizáciou v oblasti environmentalistiky
 • Prax aspoň 2 roky na obdobnej pozícii, preferovaná je skúsenosť z výrobnej spoločnosti
 • Pokročilá úroveň anglického jazyka (pravidelná písomná a ústna komunikácia)
 • Skúsenosť so zavádzaním ISO normy 14001 je vítaná
 • Dobré PC zručnosti
 • Aktívny prístup
 • Zodpovednosť

POZÍCIA JE VHODNÁ AJ PRE ABSOLVENTA S UKONČENÝM VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM V OBLASTI ENVIRONMENTALISTIKY.

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/ponuka-prace/engineering/

Engineering | Strojárstvo | Životné prostredie | Špecialista | Výroba | Environmental Officer