pripája sa...

BOZP ŠPECIALISTA

Lokalita Žilinský kraj
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Publikované takmer 2 rokmi
Kontakt Bacová Michala
Ref. Č. 22867

Popis Práce

Využite príležitosť pracovať v stabilnej spoločnosti na pozícii BOZP ŠPECIALISTA.

Vašou úlohou bude:

 • Zodpovedať za všetku prípravu, vedenie a aktualizáciu dokumentácie spojené s BOZP a OPP v rámci spoločnosti
 • Zodpovednosť za interné smernice v oblasti BOZP a OPP v súlade s platnou legislatívou
 • Zabezpečovať školenia zamestnancov v súlade s legislatívou a internými smernicami
 • Zodpovednosť za audity BOZP
 • Zodpovednosť za vykonávanie nápravných opatrení vyplývajúcich z
kontroly v súlade s BOZP požiadavkami
 • Zodpovednosť za riešenie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných mimoriadnych udalostí a ohlasovanie týchto udalostí štátnym orgánom v zmysle platnej legislatívy
 • Zastupovanie spoločnosti pri komunikácii so štátnymi úradmi a inštitúciami a príprava všetkých správ požadovaných štátnymi inštitúciami a manažmentom spoločnosti

Požiadavky

Úspešný kandidát by mal mať:
 • SŠ alebo VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa, technické zameranie
 • Prax na obdobnej pozícii minimálne 3 roky
 • Osvedčenie: Autorizovaný bezpečnostný technik
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Znalosť legislatívy a noriem v oblasti BOZP a PO
 • Dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Pro-aktívny prístup k riešeniu problémov
 • Aktívny používateľ PC a MS Office

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/ponuka-prace/vyroba-a-prevadzka/

Engineering | Životné prostredie | Špecialista | Technik | BOZP |