Ako napísať sprievodný list/motivačný list

Sprievodný list sa posiela spolu so životopisom pred pohovorom. Sprievodný list naznačuje motiváciu žiadateľa, preto ho tiež nazývame aj motivačným listom.

Napísať všeobecný sprievodný list odporúčame aj v prípadoch, že sa jedná o prácu na dočasné pridelenie, projekt alebo prax. Motivačný list je veľmi dôležitý pre čerstvých absolventov, ako aj ostatných uchádzačov bez ohľadu na kvalifikáciu a pracovné skúsenosti.

List = e-mail

Aj keď hovoríme o „liste“, sprievodný list je väčšinou text v jadre e-mailovej správy.
Váš sprievodný list nemusí byť pripojený formou dokumentu – ale životopis áno.

Vyplňte predmet e-mailu

Uveďte pozíciu, o ktorú sa uchádzate do predmetu e-mailovej správy. Nikdy nenechajte predmet nevyplnený (prázdny).

Tipy a triky pre napísanie úspešného sprievodného listu

 • Upravte list vzhľadom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate
 • Snažte sa byť stručný a presný
 • Píšte o svojich silných stránkach
 • Vyzdvihnite súvis medzi vami a danou pozíciou a uveďte, prečo ste tou správnou osobou pre túto pracovnú pozíciu
 • Zdôraznite dôvody, prečo chcete pracovať pre danú spoločnosť
 • Napíšte o svojom prínose pre zamestnávateľa

Časté chyby sprievodného listu/motivačného listu

 • Sprievodný list nie je upravený vzhľadom k danej pozícií
 • Text je príliš dlhý a nezrozumiteľný
 • Chýba motivácia žiadateľa
 • Opakuje sa príliš veľa údajov uvedených v životopise
 • Sprievodný list je chválenkársky a pôsobí nedôveryhodne
 • Gramatické chyby

Ako upraviť sprievodný list?

Hľadáte prácu 

na plný úväzok?

Ste čerstvým absolventom? Ukončili ste nedávno školu a hľadáte si svoje prvé zamestnanie?

Máte záujem o projekty, prácu na vedľajší pracovný pomer alebo chcete byť zmluvným dodávateľom?

Štruktúra sprievodného listu:

 • Príslušný adresát
 • Pozícia, o ktorú sa uchádzate
 • Ako ste sa o pozícii dozvedeli
 • Informácia o čase, kedy môžete začať a kedy ste odišli zo svojho predchádzajúceho zamestnania
 • Prečo sa zaujímate o danú pozíciu a prečo ste tou správnou osobou
 • Žiadosť o osobný pohovor 

Štruktúra sprievodného listu:

 • Príslušný adresát
 • Pozícia, o ktorú sa uchádzate
 • Ako ste sa o pozícii dozvedeli
 • Informácia o čase, kedy môžete začať a kedy ste skončili školu
 • Prečo máte záujem o danú pozíciu
 • Schopnosti, skúsenosti, vzdelanie a prečo ste tou správnou osobou
 • Je kľúčové vyzdvihnúť akúkoľvek vhodnú prácu na vedľajší úväzok a jazykové schopnosti
 • Do akých školských a mimoškolských aktivít ste sa zapojili (relevantných z hľadiska pozície)
 • Žiadosť o osobný pohovor

Štruktúra sprievodného listu:

 • Príslušný adresát
 • Pozícia, o ktorú sa uchádzate
 • Ako ste sa o pozícii dozvedeli
 • Prečo máte záujem o danú pozíciu
 • Zdôraznite svoje časové možnosti, ochotu pracovať na zmeny / nočné a pod..
 • Schopnosti, skúsenosti, vzdelanie a prečo ste tou správnou osobou
 • Žiadosť o osobný pohovor

Príklady sprievodného listu

V prílohe na pravej časti stránky sme pre vás pripravili príklady sprievodných listov – nechajte sa nimi inšpirovať. Snažte sa napísať sprievodný list pravdivo a samostatne – schopnosť formulovať vlastné myšlienky ocení oddelenie pre ľudské zdroje.

Veľa šťastia

Prajeme vám veľa šťastia pri písaní sprievodného listu, ktorý zaujme spoločnosť natoľko, že vás pozve na pohovor. Zvýšte svoje šance na zamestnanie a prečítajte si tiež Ako sa pripraviť na pohovor.